Dnes vyšlo 15 článků

Ready-made společnost

Ready-made společnost

Nemáte čas zaobírat se zakládáním nové firmy nebo vaše aktivity vyžadují společnost s.r.o., která je zapsaná v obchodním rejstříku už několik let?

Ready-made společnost je předem registrovaná společnost zapsaná v obchodním rejstříku. Má svůj název, sídlo, jednatele, ID i základní kapitál. Není však založena za žádnou obchodní činností, ale pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi.

Komu se může taková předem připravená společnost hodit? Všem začínajícím podnikatelům, kteří si netroufají na všechno to zařizování kolem firmy nebo nemají na zdlouhavé zařizování čas. V České republice je zahájení podnikání všeobecně docela zdlouhavým procesem v porovnání s jinými (i méně rozvinutými) zeměmi. A pokud zakládá podnikatel společnost sám, může to trvat i několik týdnů.

Dalším případem, kdy se vám může ready-made společnost hodit, je tehdy, když potřebujete firmu, která je už nějaký čas zapsaná v obchodním rejstříku (například pro získání zakázky na investiční projekt, …).

Prodejem českých i slovenských ready-made firem se zabývá například https://www.fontionnel.sk/predaj-spolocnosti-firiem-ready-made-firmy/. Společnost prodává ready-made firmy bez jakýchkoliv skrytých dluhů, nezaplacených faktur či smluvených propojení s třetími osobami. Stačí jen podepsat smlouvu a stáváte se majitelem společnosti s ručením omezeným. Po zapsání změny do Obchodního rejstříku můžete společnost ihned naplno využívat ke svému podnikatelskému záměru.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru