Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Rastislav Velič je v úpadku, soud mu povolil oddlužení

Rastislav Velič (RV), předseda představenstva a majoritní akcionář Arcy Investments, a.s. (AI) je z rozhodnutí městského soudu v Praze od 21. 4. 2022

v úpadku. Městský soud v Praze současně povolil u RV oddlužení. Věřitelé mají 2 měsíce, aby přihlásili své pohledávky u soudu. Insolvenčním správcem RV se stala společnost Tetera a spol., dosavadní předběžný správce.

RV musí do 15 dnů soudu předložit seznam svého majetku a závazků. Věřitelé mají nyní možnost svými hlasy rozhodnout, zda úpadek RV bude skutečně řešen oddlužením nebo zda svými hlasy prohlásí na majetek RV konkurs. Věřitelé také mohou navrhnout svolání schůze věřitelů.

„Vítáme rozhodnutí o úpadku pana Veliče. Povolení oddlužení však není podle nás na místě. Předložíme soudu přehled dlouhé řady důvodů, proč má IFIS za to, že u pana Veliče jde o nepoctivý záměr a měl by být na jeho majetek prohlášen konkurs.“, uvedl v reakci na rozhodnutí soudu Marek Indra, většinový akcionář významného věřitele IFIS investiční fond, a.s.

Rozhodnutí o úpadku RV může mít vliv také na insolvenční řízení AI. Úpadek předsedy představenstva AI může být důvodem pro shledání nepoctivého záměru u samotné AI.

Rozhodnutí o úpadku RV: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=50750363

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru