Psychoterapie přes Internet je stejně účinná nebo účinnější než terapie tváří v tvář

Psychoterapie přes Internet je stejně účinná nebo účinnější než terapie tváří v tvář

Online psychoterapie je stejně účinná jako konvenční terapie tváří v tvář, zjistilo výzkumné centrum Univerzity Curych. Tři měsíce po ukončení terapie pacienti, kteří se léčili přes Internet, dokonce popisovali méně příznaků.

Výzkumu se účastnilo 62 pacientů, kteří se u šesti terapeutů léčili převážně s diagnózou mírné deprese. Pacienti byli rozděleni do dvou stejně velkých skupin a pak bylo rozhodnuto, která skupina se bude léčit jakou formou. Terapie sestávala z osmi terapeutických sezení, na kterých se uplatňovaly různé techniky, vycházející z kognitivně-behaviorální terapie a mohly se uskutečňovat buď písemně nebo ústně. Pacienti, léčení online, měli vždy zadaný písemný úkol, třeba popsat svůj negativní sebeobraz.

Pomáhají uložené rozhovory s terapeutem

„V obou skupinách se příznaky deprese výrazně zmírnily,“ shruje výsledky studie profesor Andreas Maercker. Na konci terapie již žádné příznaky deprese nepociťovalo celých 53% pacientů, léčených online, oproti 50% vyléčených pacientů, kteří podstupovali tradiční sezení.

Tři měsíce po ukončení terapie byly rozdíly mezi oběma skupinami pacientů ještě výraznější: celých 57% pacientů, léčených online, oznámilo, že již nepociťují příznaky deprese. U pacientů, léčených tradičně, došlo k mírnému návratu obtíží: depresemi netrpělo pouhých 42% pacientů.

Obě skupiny byly s přístupem svého terapeuta spokojeny víceméně stejně. 96% pacientů léčených online a 91% pacientů léčených konvenčně prohlásilo, že jim kontakt s terapeutem přišel „osobní“. V případě online terapie se jako velmi prospěšná ukázala možnost uchovat písemný záznam konverzace s terapeutem. Pacienti se přiznali, že si tyto záznamy čas od času pročítali. Celkově vzato takto léčení lidé využívali terapii, konverzaci s terapeutem a uložené domácí úkoly k tomu, aby intenzivně pracovali na osobním rozvoji.

Celou studii naleznete zde.

Důvěřujete odborníkům, s nimiž konzultujete své problémy online nebo dáváte přednost osobnímu setkání tváří v tvář?

Zdroj:

https://www.kurzweilai.net/psychotherapy-via-internet-found-as-good-as-or-better-than-face-to-face

Komentáře

Nahoru