Dnes vyšlo 1 článků

Tisková zpráva: První autorský časopis pro právní praxi zveřejňuje nové myšlenky

První autorský časopis pro právní praxi zveřejňuje nové myšlenky

APLIKACE PRÁVA (https://www.aplikaceprava.cz) je bezplatný elektronický právní časopis určený pro právní praxi i dalším zájemcům z řad laické veřejnosti se zájmem o právo.

Smyslem časopisu APLIKACE PRÁVA je být podnětem pro soudní praxi, zejména rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR, pro jejichž vysokou kvalitu je nezbytná odborná oponentura i zdroj nových právních názorů. APLIKACE PRÁVA je prvním autorským odborným časopisem tvořícím sborník právních statí JUDr. Luboše Chalupy, který doposud publikoval desítky odborných článků v předních právních časopisech (www.akchalupa.cz).

V prvním vydání časopisu APLIKACE PRÁVA je uveřejněn také článek OBSOLENCE POPŘENÍ OTCOVSTVÍ MANŽELEM MATKY. Článek se zabývá velmi sporným a diskutovaným tématem, kterým je právě popření otcovství manželem matky z něhož pro ukázku vyjímáme tuto část.

„Již více než dva tisíce let v právu platí římská zásada, že manžel matky je zároveň otcem jejího dítěte (pater est, quem nuptiae demonstranti); tato zásada se však zcela novými společenskými podmínkami již stala obsolentní zvláště pak dosaženou právní, ekonomickou i společenskou rovností mužů a žen, rovností dětí bez rozdílu zrození v manželství či mimo něj, nezávislostí žen včetně ekonomické, zhruba 50% rozvodovostí, výchovou okolo 50 % všech nezletilých dětí mimo manželství rodičů, vysokým stupněm tolerance společnosti, jakož i dosaženým stupněm vědeckého poznání testy DNA zaručujícího 100% vyloučení otcovství dítěte, vše s přihlédnutím k sexuální nevázanosti před i v průběhu manželství.“

Mezi dalšími témata, která se v prvním vydání čtvrtletníku APLIKACE PRÁVA objevují, patří také Závaznost rozsudku pro vedlejšího účastníka, Aktuální otázky náhrady nákladů soudního řízení, Zánik nájmu bytu manželů trvalým opuštěním společné domácnosti a Vznik společenství vlastníků jednotek a rozsah jeho zákonné správy.

Kontakt:

JUDr. Luboš Chalupa

https://www.aplikaceprava.cz

chalupa@akchalupa.cz

Zdroj: ČTK/Protext

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru