Propadlíci a reparátisti všeho nechte a čtěte

Propadlíci a  reparátisti všeho nechte a čtěte

BEZ maturity s vyznamenáním nebo červeného diplomu, skončíte ve výkopu s lopatou !

(nikdo vás nezaměstná)

Největší pitomost je učit se stylem, odrecituji doslova učebnici nebo sešit a učitel mi to dá !

Učební látka se musí pochopit o čem je a ne ji jen odpapouškovat, před tabulí nebo na papír do písemky.

K čemu bude, když odrecitujete vzorce a nebudete vědět jak vznikl, pro řešení nějakého příkladu, u kterého je potřeba více vzorců zkombinovat.

Pokud jste dávali pozor při občanské nauce, základu společenských věd, v tématu psychologie, tak si vzpomeňte na křivku zapomínání jak jde po prvních několika hodinách  po naučení prudce dolů – to znamená, že když si novou látku nezopakujete do několika hodin, zítra z ní budete vědět sotva polovinu  a má to stejný výsledek jako kdyby jste se na učení totálně vys*****

Křivka zapomínání

Několik studijních rad

1) Než se začnete učit novou látku, zopakujte si starou

(k čemu vám bude 10x číst článek, když nevíte ze starší látky o čem je řeč, zbytečně ztrácíte čas a budete vědět h****)

2)  Článek o nové látce  si několikrát přečtěte,

Při prvním čtení si všímejte o čem nová látka je, jak navazuje na látku starší, kterou by jste již měli umět

3) Při druhém čtení si na papír si vypište cizí slova a odborné pojmy které neznáte, včetně jejich významu

(nemůžete se učit třeba o principu tranzistoru, když neznáte pojmy jako elektroda, báze, kolektor, emitor, PN přechod, rekombinace).

Význam pojmů vyhledáte ve starší látce nebo ve slovníku cizích slov. Možné je i laické, hovorové nebo i sprosté  pojmenování s poznámkou, že se jedná o méně přesný termín, slovo.

4) Při třetím čtení pok je to možné , podtrhněte si při čtení důležité myšlenky článku (usnadní vám to tvorbu zápisků) , nejlépe barevně (červeně to nejdůležitější, oranžově to rozšiřující, modře, černě  nedůležité ) – urychlíte si tak orientaci v článku

Do zapůjčené školní učebnice nemůžete čmárat nebo když pak chcete učebnici prodat na konci školního roku, tak jedině kopie a do ní si čmárat či sken, fotka digiťákem do počítače a podtrhnout v grafickém programu

5) Výpisky pište heslovitě, stručně  (ne román na 5 odstavců po 20 řádcích) a hlavně vašimi myšlenkovými pochody, se slovy kterým rozumíte, vašimi nejčastěji používanými gramatickými obraty, mnemotechnickými pomůcky, např.

Sinus volá na své koně protilehlá ku přeponě.
Cívka jako dívka nejdřív napětí a potom proud (nejdříve erekce, pak ejakulace).
Druhá odmocnina ze dvou je 14 dní a 14 dní  a 3 neděle  (1,41421)

Při opakování látky vám po přečtení první slov v řádku musí v mozku naskočit zbytek věty, aniž by jste řádek dočetli !

U zápisu početního matematického postupu si piště jak oficiální zápis matematický tak i zápis svými slovy, ať nemusíte při opakování přemýšlet, že dvě svislé čáry  před a za písmeny AB znamenají úsečku.

6) Je-li to možné dělejte si dostatečně velké  a barevné nákresy dějů, pochodů, schémata, grafy s barevně odlišenými fyzikálními veličinami, pomocnými čarami (osy, čára k vysvětlivce) tabulky s ukázkovými hodnotami + graf   ať (např. ukázkové hodnoty elektrických výkonů s porovnáním třeba se 100 W žárovkou nebo 2,2 kW varnou konvicí), …

Obrázek se snáze vybaví než text a lze z nákresu lecos odvodit.

Pokud možno, obrázků si nakreslete víc v různých stádiích děju, např. velikost objemu při různých tlacích, teplotách, ukázka pod jakým úhlem se lomí světlo v různých prostředích a pod zadanými úhly

7) Dopište si i vlastní poznatky, co nejsou obsaženy v učebním textu, které víte, třeba z jiného školního předmětu, televize (z dokumentárního pořadu, ne akčního filmu, kde věda je často přehnána), z netu.

Pokud vám nějaká učebnice či sešit pučený od kamaráda nevyhovuje podívejte se po jiném učebním zdroji, jiná učebnice, sešit od spolužáka, kterého předmět učí někdo jiný, jiná webová stránka

8) Na papír s výpisky s dopište i odkazy na stránky v učebnicích, ze kterých jste výpisky vytvářely či odkaz na pořad v televizi, ze kterého jste si doplnily co není v učebnici

 Výhoda pořadače nad klasickým sešitem

Sešit má nevýhodu, že nelze popsaný list vyměnit.

Lepší je si výpisky psát do počítače a vytisknout (je to čitelnější, pokud jste dysgrafici a píšete jako pras….) pokud máte raději papír než čtení z monitoru  nebo displaye tabletu a papír založit do folie a pořadače.

Do fólie lze pak vložit další papír nebo původní papír přepsat, překreslit, když vás napadne lepší způsob jak téma zpracovat.

Komentáře

Nahoru