Pronájem kanceláře Praha | nové trendy

Pronájem kanceláře Praha | nové trendy

Pronájem kanceláří nejen v Praze, ale také ve všech evropský a hlavních světových metropolích prochází revolucí. Většina pracovníků tráví v kancelářích většinu svého času a ani si neuvědomuje, jak důležité prostředí kanceláře pro jejich organismus je. Nejen, že špatné pracovní prostředí škodí nám, ale jeho důsledkem je samozřejmě i nízká produktivita práce.

Tohle všechno si společnosti začínají uvědomovat a stále častěji hledají kanceláře k pronájmu, které by odpovídaly novým trendům a zároveň stabilně podporovali růst produktivity práce zaměstnanců.

V tomto článku se zkusíme věnovat většině nových trendů v poskytování kanceláří k pronájmu v Praze a popsat typy kanceláří, kterých se nové trendy nejvíce dotýkají.

V rámci nových trendů v poskytování pronájmů kanceláří se nově dbá na několik zásadních oblastí. Dotkneme se devíti z nich, které považujeme za nejdůležitější pro následující roky.

kancelare k pronajmu banner dlouhy

Flexibilita v rámci uspořádání kanceláří k pronájmu

Pryč je doba, kdy nebylo možné kancelářský prostor upravit dle individuálních preferencí každého nájemníka. Flexibilní dělení kanceláří příčkami ze sádrokartonu nebo sklad je dnes samozřejmostí a majitelé budov tuto možnost nabízejí již v rámci základního nájmu. Flexibilní upravení kanceláří k pronájmu upravuje přímo majitel nebo nájemník na své náklady, jemuž je ale cena úprav často nabízena jako motivace k podpisu delší nájemní smlouvy.

Dnes je možné opravdu všechno. Na podlahu můžete požadovat například parkety, lino, koberec, vinyl, dřevo, …apod., příčky mohou být vysoké / silné dle Vašich představ a dělení je opravdu jen na Vaší fantazii a představě, jak zorganizovat spolupráci všech zaměstnanců.

V Praze se roztrhl pytel s moderními a skvěle designově řešenými kancelářemi k pronájmu. V roce 2018 přišlo na český trh s pronájmy kanceláří 5 nových poskytovatelů moderních a vybavených kanceláří. Trend je opravdu jasný a nejvíce jej pohání mladší generace. Ta už nechce pracovat mezi 4 anonymními zdmi. Díky ekonomickému růstu, který aktuálně nejen Praha zažívá, poptává mladá generace takové pracovní příležitosti, které jsou zajímavé nejen svým zaměřením, ale i prostředím kanceláře. To vyvíjí tlak na majitele kanceláří, kteří chtě nechtě musí své kancelářské prostory novým požadavkům přizpůsobit a v případě nových staveb s nimi počítat již v projektu.

Moderní a designově velmi dobře řešený pronájem kanceláře Praha nabízejí všichni poskytovatelé. Hlavní důraz je kladen na prostředí kanceláří a společných prostor. Nábytek a vybavení vůbec musí být moderní, vzdušné, lehce přizpůsobitelné aktuální potřebám a pokud možno z ekologických materiálů.

Moderní technologie a integrace

Nutností je v dnešní době také konektivita. Samozřejmostí v rámci nových kancelářských trendů je vysokorychlostní internet (ideálně na optických kabelech), technika na pořádání konferenčních hovorů v zasedacích místnostech, veškeré LAN rozvody po kancelářích, možnost pracovat bez omezení v rámci kancelářského centra, ale mimo svou kanceláře – myšleno ve společných místnostech, relax zónách, v kuchyňce a zasedacích místnostech (dostatek zásuvek, připojení, wifi, router, …apod.), dostatek dobíjecích stanic po celém centru, možnost zapůjčení projektorů, video konferencí, notebooků, tiskáren a kopírovacích strojů.

Cílem je, aby v dnešních kancelářích jediné, co nájemce potřebuje, byl jeho osobní notebook. Ostatní by mělo být připraveno na místě, ideálně včetně nějakého IT supportu v případě potřeby instalace, zprovoznění, …apod.

Inspirace pronájmu kanceláře domácím prostředím

K hlavním trendům v rámci pronájmů kanceláří patří také snaha o co možná největší přiblížení se k domácímu prostředí. Produktivita zaměstnanců / živnostníků jde opravdu ruku v ruce s tím, jak se v kancelářích cítí. Prostředí kanceláří by se mělo maximálně přiblížit domácí atmosféře. Nájemníci se potřebují cítit jako doma, aby jim šla práce „od ruky“.

Mnoho poskytovatelů pronájmu kanceláří proto nechává část společných prostor a většinu prostoru v rámci individuálních kanceláří, na nájemníkovi a jeho fantazii. Nájemník má možnost upravit svou kancelář dle svých představ tak, aby se cítil komfortně a nic ho nelimitovalo.

Jde o zásadní přelom v tom, jak majitelé budov aktuálně vycházejí nájemníkům vstříc. Upřímně jim nic jiného nezbývá. Doba je prostě taková, že je nutné naslouchat klientovi. Mnoho nájemníků / zaměstnanců odchází / má možnost využít tzv. homeoffice, tedy práci z domova. Majitelé kanceláří musí tedy rychle reagovat a své klienty udržet v kancelářích díky nově zavedeným trendům.

kancelar k pronajmu dalsi banner do textu

Komunitní společenství – sociální prostředí coworking

Vlastní kapitolou v rámci nových kancelářských trendů jsou komunity tvořené inspirativním a sociálním prostředím. Naprostá většina poskytovatelů vybavených a servisovaných kanceláří si uvědomuje sílu sdružování lidí v komunitu a snaží se vytvářet prostředí, které komunitám svědčí.

Coworking zařízené kanceláře Praha

Coworking pronájmy vybavených kanceláří v Praze  mají cíl, aby se klienti setkávali, vytvářeli vazby a navzájem si byli prospěšní. Díky rozdílným zaměřením všech klientů a jejich vzájemné komunikaci v rámci komunity je pak možné ušetřit čas i peníze ze vzájemné spolupráce. Všichni tak těží z různorodosti všech profesí, bartrovým obchodům mezi účastníky komunity, rychlé komunikaci a sdílení důležitých informací, …apod. To vše má za následek nejen kvalitnější prostředí, ale hlavně rychlejší a efektivnější práci všech zúčastněných.

Inovativní prostředí vytvářené všemi nájemníky kanceláří

Tento bod úzce souvisí s předchozím. Ve skupině se pracuje efektivněji a inovativněji. Účastníci komunity se navzájem podporují a inspirují k inovacím vlastního businessu. Navíc díky sdílení technologií inspirují k jejich využívání také ostatní členy skupiny.

Nic nemotivuje více, než dobrý vzor a úspěch druhých. Sdílení úspěchů s členy komunity inspiruje ostatní k vyšším cílům a inovacím v rámci vlastní práce.

Důraz na volný přístup do kanceláří dle potřeb nájemníků

Pracovní doba je dnes již zastaralý pojem. Mladší generace už neřeší osmihodinovou pracovní dobu. Jde o efektivitu a ne o „píchačky“. Pokud někomu vyhovuje pracovat v noci (zejména IT profese) a je stejně efektivní jako ostatní, proč bychom ho tedy měli tahat do práce během dne. Výsledky práce jsou přeci to nejdůležitější ať už se tvoří 1 nebo 8 hodin a navíc je přeci jedno, zda se tvoří během dne / skrz noc.

Nonstop přístup do kanceláří k pronájmu

Samozřejmostí tedy musí dnes být nonstop přístup do kanceláří. Řešeno je přístupovými chipy nebo kartami, které zaznamenají jméno pracovníka do databáze pro případ jakéhokoli pozdějšího problému. Zaměstnanec pak může libovolně docházet do kanceláře a řešit pracovní záležitosti efektivněji.

Inspirativní prostředí kanceláří a zasedacích místností

Pryč je doba, kdy se interiérem kanceláří inspirovali převážně reklamní agentury. Nárok na pěkné a inspirativní prostředí si klade stále víc zaměstnanců a společnosti jim vycházejí vstříc.

Není tedy těžké najít v kancelářích nově také pohovky, lehátka, posilovací stroje, televize, šipky, hrací táhlový fotbálek, různé společenské hry typu Play Station, X-box… apod.

Inspiraci se meze nekladou a firmy vybavují kanceláří čímkoli, co dokáže jejich zaměstnance inspirovat nebo alespoň odreagovat.

Otevřenost kanceláří s možností soukromí

Nutné je říci, že i když vše spěje hlavně k otevřenosti a sdílení prostoru mezi nájemníky, neměli by majitelé společností a pronajímatelé kancelářských prostor zapomínat na potřebné soukromí všech nájemníků.

Kromě společných prostor, které jsou sdíleny nájemníky je potřeba zachovávat možnost soukromě pracovat nebo alespoň telefonovat. Většina kancelářských center takovou možnost nabízí. Jde buď o individuální kanceláře nebo alespoň o místnosti, kde je možné soukromě diskutovat a obchodovat po telefonu, skypu, …apod.

Homeoffice „kancelář“

To momentálně nejoblíbenější, jsme si nechali na závěr. Jde o práci z domova, tzv. home office. Firmy, kterým došlo, že jde opravdu převážně o efektivitu, výkon a výsledky svých zaměstnanců, umožňují práci z domova. Jde o aktuálně největší trend v rámci „pronájmů“ kanceláří, na který se všichni majitelé a provozovatelé kanceláří snaží rychle reagovat zavedením některých v článku uvedených novinek / trendů.

Jak budou či nebudou úspěšní ukáže až čas. Momentálně vše hraje do karet hlavně zaměstnancům a živnostníkům, kteří mají vlastní představu o pronájmu kanceláře a svém pracovním prostředí vůbec.

Komentáře

Nahoru