Proč recyklovat odpad?

Během vašeho každodenního života se Vám doma hromadí různé zbytky z vaší činnosti či potravin. Mám na mysli, třeba nejobyčejnější slupky od brambor, nesnězené jídlo z talíře, obal, pytlík od sušenky, kelímek od kafe z automatu.

Někdy je zcela zbytečné, aby vše skončilo na skládce, která jen hyzdí krajinu a navíc některé “věci” se můžou dostat i hluboko pod zem (skládka musí být dle legislativy proti tomuto technicky zabezpečená, ale znáte to, …), kde můžou také škodit, např. nějak chemicky reagovat s horninami či se dostat do spodní vody, která teče do studní, z nich se voda čerpá na povrch pak do vodovodu ze kterého si ji natočíte do sklenice k napití.

Co se děje s odpadem po tom co skončí v popelnici?

Buď je odvezen na skládku,  nebo do spalovny či je recyklován.

Nevýhody skládky jsem již popsal.

Spálení je již o něco lepší varianta, pokud jsou na komínech a v popelníkách filtry proti nebezpečným látkám, navíc teplo ze spálení lze využít k výrobě elektřiny a k ohřevu vody a vytápění blízkých budov.

Další možností je Recyklování což je už náročnější pro “producenty odpadu” tedy pro Vás.

Musíte koukat na značky a písmena na obalech od jídla, zda je tam PAP (papír), PE, PP (plasty), … a podle významu písmenek hodit obal do správné barvy popelnice.

Papír – Modrá popelnice (noviny, časopisy, kartonové krabice)
Plasty – Žlutý kontejner  (PET lahve, PE – polyetylen, PP – polypropylen, PS – polystyren)
Nápojové kartony – Oranžová popelnice
Sklo – Zelená popelnice (listí)
Textil,  Bioodpad,  Elektroodpad – nejsou normalizované, viz nápisy na popelnici

Recyklace má pozitivní vliv i na vaší peněženku.

Např. balicí kartonový papír nemusí být tak kvalitní jako papír do vaší počítačové tiskárny, tak se nemusí používat čisté suroviny, ale lze použít “starší” papír co se přimíchá do směsi v papírnách a co se ušetří na vstupních surovinách tak o to se může papír prodat levněji na další zpracování např. do firmy na výrobu krabic.

Zajímavost: Víte, že TUV (teplá UŽITKOVÁ voda) by se neměla používat k pití a vaření  i když musí být též hygienicky nezávadná?

Zajímavost: Víte, že okamžikem vhození věci do popelnice přestáváte být jejími majiteli a okamžitě se dle zákona majitelem věci stává “vlastník popelnic” ? Tedy město ? A když se bezdomovci hrabou v popelnicích tak páchají trestný čin krádeže ?

Zajímavost: Víte, že  na třídicích linkách ve firmách na recyklování odpadu pracují většinou zdravotně postižení?

Komentáře

Nahoru