Dnes vyšlo 15 článků

Proč jsem dostal na vízu čtverec když mám průměr 3,3 ?

Proč jsem dostal na vízu čtverec když mám průměr 3,3 ?

Schválně kolikrát se vám stalo, že jste si spočítali průměr známek, vyšlo vám třeba 3,3 ale učitelka či učitel vám dal na vízu stejně čtverec.

Objasnění záhady horší známky

Vtip je v tom, že učitel nedělal průměr, ale ke známce se dostal jiným “algoritmem”.

  1. Neexistuje pouze aritmetický průměr, ale existuje více matematicko-statistických metod pro určení “střední a průměrné hodnoty čísla mnohem přesněji
  2. Každá známka má jinou “váhu” a teď nemyslím fyzikální veličinu hmotnost.

Každá známka = jiná váha

Nejdůležitějším podkladem pro známku na vašem vysvědčení, zkráceně vízu mají známky z ústního zkoušení před tabulí a čtvrtletních a pololetních písemných prací !

Známky z pěti/desetiminutovek, aktivit při hodině (např. referáty, pětky za zapomenuté domácí úkoly) jsou pouze “korekční” když průměr známek ze zkoušení či velkých  písemek  je někde mezi.

Bohužel a je to smutné může kromě matematických operací známku ovlivnit osobní sympatie či antipatie tvoje k učiteli tak i opačně tedy od učitele k tobě.

Útěk z domova jsou jen další komplikace

Rodiče často vyhrožují, jestli přineseš domů horší než … nechoď domů. Ale když se nad tím hlouběji zamyslíš, zjistíš, že by byli rodiče jen sami proti sobě.

Podle zákona se musí rodiče o tebe postarat i když je ti 18 a jsi plnoletý, kdyby tě vyhodili porušili by zákon !

Přesnou citaci ze zákona o rodině a  souvisejících paragrafů z jiných souvisejících zákonů sem dávat nebudu, protože se může měnit a není to zas tak důležité co vám chci článkem říci.

Jde o to, že když studuješ denním studiem, nemůžeš logicky chodit do práce a vydělávat si a živit se sám a platit si bydlení. Když studuješ přes den tak logicky nemáš čas chodit do práce a navíc, když teprve studuješ střední tak papírově nic neumíš a nemůže ti být svěřena nějaká odborná práce, protože by ti zaměstnavatel nemohl dát odpovědnost a jediné co by jsi mohl dělat je otročit za minerálku (cca necelých 7 tisíc čistého) v hypermarketu jako doplňovač zboží, nebo nekvalifikovaný dělník na stavbě či u pásu.

Problémy na útěku

  • Bude po tobě pátrat benga, hasiči, armáda
  • Budete ve stresu, vynervovaní, když je to váš první útek z domova a nemáte zkušenosti s přežitím “venku” jako notoričtí útěkáři z “pasťáku”  – když máte nervy v kýblu tak nebudete schopni racionálně, správně logicky uvažovat
  • Pravděpodobné, že se dopustíte nějaké “černoty” z nedbalosti či tíživé životní situace (např. krádeží jídla, jízdou načerno v busu, vlaku), kdy přitížíte sobě, až vás Policie vyhmátne,  tak i rodičům protože za vás mají právní odpovědnost !
  • Musíš někde spát a v na lavičce v parku to není nejpohodlnější
  • Musíš něco jíst a hamburgery nejsou zrovna nejlepší jídlo
  • Dřív nebo později ti dojdou peníze
  • Vybije se ti mobilní telefon, MP4, …
  • Spaní u kámoše bude podezřelé jeho rodičům

Komentáře

Nahoru