Tisková zpráva: Příprava na přijímací zkoušky VŠ, SŠ přes internet

Rok co rok se hlásí obrovské množství studentů na střední a vysoké školy. Jsou všichni jiní, ale jednu věc řeší všichni. Jak se úspěšně dostat na školu kterou si vysnily. Velice důležitá je pečlivá příprava a zodpovědný přístup. Přinášíme vám způsob jak se nejen vyrovnat těm nejlepším ale dokonce je i překonat. Využijte online přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které jistě pomohou k úspěchu.

Při učení na běžné testy a zkoušení ve škole záleží především na schopnosti studenta najít si co nejefektivnější způsob získání a uchování vědomostí. Jelikož všichni žáci mají stejné studijní materiály, hodnotí se pouze míra schopnosti připravit se na probírané téma. Přijímací zkoušky na střední či vysokou školu jsou však jiné. Při ní se uchazeči musí spolehnout sami na sebe. Ať je forma přijímacích zkoušek jakákoliv vždy se můžete jen domnívat, co se po vás bude chtít.

Většina vysokých škol v současnosti dává přednost univerzálně pojatým testům. V případě, jestliže se netestují pouze ryzí vědomosti, nazýváme dané zkoušky jako testy studijních předpokladů. NA principu tzv. TSP funguje přijímací řízení na téměř všechny fakulty Masarykovy univerzity. Obdobou jsou národní srovnávací zkoušky zajišťující společnost SCIO. Jejich výsledky zohledňuje většina fakult vysokých škol. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se tomuto způsobu testování nevyhnete.

Přípravné kurzy z pohodlí domova

Existuje velké množství různých způsobů přípravy na konkrétní školu. U prezenčních hodin je nevýhodou, že není možné nikdy uspokojit všechny zájemce o studium. Navíc z důvodu ceny prezenčního přípravného kurzu spolu s náklady na cestu se dostáváme do částek, které pro mnoho zájemců představují velkou překážku. O dost příjemnější a pohodlnější je možnost studovat a trénovat online. Elearningove kurzy se v poslední době velice rozšiřují. Nabízejí srovnatelnou kvalitu za nižší cenu a k tomu všemu navíc úsporu času. Internetové připojení je dnes takřka na každém rohu.  Díky tomu spustíte elearningový kurz odkudkoli. Při přípravě na přijímací zkoušky tak už nikdy nebudete limitováni nevhodně sestaveným rozvrhem případně délkou vybraného kurzu. Prostřednictvím internetového kurzu budete o krok napřed.

Koncept elearningu spočívá v absolutní dostupnosti všech studijních materiálů, testů, vyučujících i ostatních studentů na internetu.

Internetové kurzy na samouk.cz

Samouk.cz přináší na svém webu právě tuto možnost přípravy na přijímací zkoušky středních a vysokých škol. Najdete zde internetové kurzy příprav na většinu vysokých škol. Zásadní výhodou je cena kurzů v porovnání s prezenčními kurzy. Samouk.cz nabízí možnost neomezené konzultace s lektorem, možnost konzultací s ostatními lektory, audio-textový obsah kurzů a množství testových otázek. Mimo uchazečů o vysokoškolské studium je zde k dispozici i přípravný koncept na přijímací zkoušky na střední školy a procvičování diktátů pro základní školy.

Komentáře

Nahoru