Dnes vyšlo 15 článků

Přechod OSVČ na s.r.o. není náročné, pokud víte, jak na to

V oblasti podnikání zažíváte euforii, zisky se neustále zvyšují a objem zakázek je stále větší. Sami už obchod nezvládáte a potřebujete zaměstnance. V takovém případě byste měli uvažovat o přechodu z OSVČ na společnost s ručením omezeným. V následujících řádcích vám prozradíme, zda je to výhodnější a jak tento krok provést.

Převod fyzické podnikající osoby (OSVČ) na právnickou osobu (s.r.o.) je pro každého podnikatele milníkem v jeho byznysu. Přestože jsou zde značné výhody – možnost zaměstnat nové lidi, vyšší zisky – jsou zde i rizika možného neúspěchu.

Převod OSVČ na s.r.o. můžete provést kdykoliv během roku. Pakliže jste plátci DPH, ideálním obdobím k převodu je konec daňového období DPH, případně konec roku.

2698297002_8fe9d02e42_o

Přechod OSVČ na s.r.o. má několik možností

Podnikání formou společnosti s ručením omezeným přináší spoustu výhod, mezi něž patří omezené ručení podnikatele. Zatímco OSVČ ručí celým svým soukromým majetkem, společnost s ručením omezeným ručí pouze majetkem společnosti. Majetek společníků je dotčený pouze do výše nesplacených vkladů.

Daně, daně a daně

Právnická osoba má nižší daňovou zátěž a nabízí se jí lepší možnost daňové optimalizace. Pakliže vlastníte firmu pět let, můžete prodat akcie či obchodní podíl, aniž by byl výnos z prodeje zatížen daní z příjmu.

Společnost s ručením omezeným si buduje lepší image a lépe se jedná s obchodními partnery a bankami. Další výhody a nevýhody můžete zhlédnout v našem předchozím článku o OSVČ vs. společnost s ručením omezeným.

Jak funguje převod OSVČ na s.r.o.?

První alternativou je okamžitý převod fyzické osoby na právnickou osobu. Právnická osoba získá nové IČO, přičemž původní živnost zanikne ke dni, který si sami určíte. Název obchodní společnosti můžete ponechat, protože jsou na něj obchodní partneři i zákazníci zvyklí. Pakliže je váš název zaměnitelný s názvem jiné korporace, musíte zvolit nový název.

Nespornou výhodou je, že nezanikají žádné závazky, ani pohledávky. Nemusíte se zabývat uzavíráním nových kontraktů. Při převodu OSVČ na s.r.o. se převádí i všechna práva a povinnosti. Vaší povinností však je informovat obchodní partnery o změně formy podnikání a sdělit jim nové údaje, jako je IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a podobně.

Druhou variantou je kontinuální převod, kdy dochází k převodu na právnickou osobu postupně.

Možnosti přechodu z fyzické osoby na právnickou

První možnost

Ideálním řešením, jak navázat na podnikání fyzické osoby, je založení právnické osoby a vložení majetku sloužící k byznysu fyzické osoby do základního kapitálu nově založené právnické osoby. Přestože se jedná o zdlouhavou a finančně náročnou cestu, je velmi výhodná. Právnická osoba bude mít vyšší základní kapitál. V den vzniku společnosti s ručením omezeným na ni přechází veškerá práva a povinnosti původní fyzické osoby.

Druhá možnost

Další cestou je založení nové společnosti a prodej podniku fyzické osoby do nově vzniklé firmy. Jedná se o rychlejší variantu převodu, přičemž získáte firmu se standardním kapitálem. A poté je podnik fyzické osoby převeden částečně či úplně do nově vzniklé společnosti.

V den vzniku společnosti s ručením omezeným na ni přechází veškerá práva a povinnosti původní fyzické osoby.

Třetí možnost

A poslední možností je založení nové firmy a současné podnikání fyzické osoby s kontinuálním převodem majetku na právnickou osobu. Podnikání fyzické osoby se tak ukončí postupně.

Jedná se o nejčastější cestu převodu OSVČ na s.r.o., neboť je nejlevnější. Vystačíte si s finančními prostředky, které vynaložíte na založení nové firmy. Nicméně tam, kde jsou výhody, jsou i nevýhody. U tohoto způsobu přechodu nedochází k převodu závazků a pohledávek. Zároveň nemůžete převést veškerý majetek fyzické osoby na právnickou.

Třetí možnost využívají především podnikatelé bez velkého majetku a bez mnoha pohledávek či závazků.

Zdroj: Profi společnosti, iPodnikatel

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru