PR Manager

PR Manager (někdy označován také jako PA Manager) je pracovník, který má na starosti komunikaci a styk s veřejností. Pozice Public Relations Manager se vyskytují převážně u větších společností napříč všemi obory na trhu. Někdy se také setkáváme s názvem PA Manager, tedy Public Affairs Manager. Do českého jazyka lze tuto pozici přeložit jako manažer vztahů s veřejností.

U menších a středních společností je obvyklé, že veškeré PR aktivity společně s aktivitami marketingovými zastřešuje jedna osoba v podobě Marketing a PR manažera. U větších společností PR manažer vede a zodpovídá za celé oddělení komunikace a jeho tým se dle typu společnosti skládá z PR specialistů, v některých společnostech také ze specialistů interní komunikace a specialistů sponzoringu.

Do kompetencí PR manažera spadá především zviditelnění společnosti, výrobků nebo konkrétní značky ve vztahu k veřejnosti. PR aktivity se velmi často prolínají s aktivitami marketingovými, ale public relations se zaměřují především na komunikaci s novináři a veřejností.

Pozice PR manažera je specifická požadavkem na výbornou znalost českého jazyka včetně psané formy. Nezbytné jsou výborné komunikační a prezentační dovednosti.

Mzdové ohodnocení na samostatných pozicích PR manažerů se v Praze a okolí nejčastěji pohybuje dle typu společnosti od 40.000 do 60.000 Kč. Při vedení PR týmu se  měsíční hrubá mzda může pohybovat od 60.000 do 80.000 Kč.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru