PR článek

PR článek je nástrojem marketingové komunikace. Řadí se do Public Relations - konkrétně do Media Relations (tzv. komunikace s médii). 

Dříve byly za PR články považovány pouze klasické tiskové zprávy (tisková zpráva je písemné sdělení obsahující novou informaci, která je následně rozeslána různým médiím). Dnes je pojetí PR článku poněkud širší. Za PR článek lze v dnešní době považovat:

  • klasickou tiskovou zprávu
  • komerční sdělení v novinách a na internetu sloužící k propagaci, ovlivnění veřejnosti, apod.
  • články s velkým počtem odkazů, které se vkládají na „free PR weby“ (tento způsob využívá stále mnoho uživatelů Webtrhu)

Cílem jakéhokoliv sdělení, které je komunikováno navenek (tzn. ne v rámci firmy), je sdělit něco cílové skupině uživatelů. Prezentovat novinku. Ovlivnit názor čtenářů nebo vylepšit reputaci firmy. Zajistit si publicitu a prostor v médiích (= propagace). Efektivní PR článek musí zasáhnout relativně velké procento lidí, aby se mu alespoň jeden z těchto cílů podařil. Bez dostatečného množství čtenářů nelze proto očekávat, že masy lidí si začnou kupovat vybraný produkt nebo změní názor na určitou skutečnost.

Proto se články umísťují do novin a tiskovin s mnohatisícovými náklady nebo na hojně navštěvované  internetové portály. Jednotlivá média se vybírají v závislosti na cílové skupině, pro kterou je sdělení určeno. Např. článek o nutnosti výměny pneumatik v zimě bude mít odpovídající odezvu na portále o automobilech. Na webu o on-line hrách již takový účinek mít nebude.

Velké mediální agentury si pro napsání PR článků zaměstnávají vlastní redaktory či copywritery. Ti mají dostatečné zkušenosti  psaným textem a jsou schopni připravit text, jemuž čtenáři budou bezmezně věřit. Čtenáři díky tomu nepojmou žádné podezření, že by článek by účelově napsaný.

Speciálním jevem na internetu jsou články určené jako potrava pro vyhledávače. Tyto internetové PR články jsou určené pro tzv. “free PR weby“ a obsahují externí odkazy (tzv. linky). Šiřitelé těchto článku se (mylně) domnívají, že jim to pomůže dostat se ve výsledku vyhledávání výše. Své texty v nezměněné podobě publikují na desítkách či stovkách (z pohledu vyhledávače bezcenných) serverů. Texty jsou tak ve většině případů vyhodnoceny jako málo hodnotné a odkazy vedoucí z takového textu také. Chytřejší uživatelé se už snaží články alespoň trochu měnit (nadpisy, samotný obsah textu, tvar odkazů, atd.).

PR články určené pro „free PR weby“ jsou typickým příkladem toho, jak má vypadat neefektivní komerční sdělení. Uživatel se z něj mnohdy nic kloudného nedozví. Přečte si jej minimální počet uživatelů (1-10 uživatelů za rok). O nějakém cílení na určitou skupinu uživatelů nemůže být ani řeč. Ve výsledku vyhledávání se tyto linky moc projeví – respektive projeví se minimálně.

Druhým příkladem jsou PR články ze systému Placla.cz. Ty jsou již lépe hodnocené vyhledávači, ale inzerenti využívající tuto platformu s ní stále ještě neumí pracovat. Stále nepochopili, že inzerovat na webu, na němž se má cílová skupina nevyskytuje, je téměř zbytečné. Částečně tomu napomáhá i nízká kvalita zde zařazených webů (čest výjimkám).

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru