Dnes vyšlo 15 článků

Potřebujete překlad se soudním ověřením?

Termín „překlad se soudním ověřením“ lidi často mate. Mnoho z nich především neví, kdy ho vůbec potřebují. A protože se vám tahle znalost při podnikání může hodit, pojďme se na to podívat.

Překlady se soudním ověřením nepotřebují jen státní instituce. Může se hodit firmě nebo běžnému člověku.

Co je to překlad se soudním ověřením a co není

Pokud je překlad soudně ověřený, přeložený i originální dokument jsou doplněny prohlášením stvrzujícím úplnost a správnost překladu. Jsou spojeny notářským způsobem – pečetí a odevzdávají se jako celek. Už si nemůžete původní dokument vzít, takže pokud o něj nechcete přijít (např. o rodný list, vysvědčení apod.), je dobré si ještě před soudním překladem opatřit notářsky ověřenou kopii.

Soudní překlady obvykle zajišťují vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří nemají problém s odbornými výrazy a dokáží správně pochopit text v kontextu právních a smluvních ustanovení. Například pro většinu českých institucí (Úřad vlády ČR, mnoho ministerstev) překládá dokumenty z cizích jazyků Presto.cz. Spolupracují se státními institucemi i v opačné formě – překládají české dokumenty pro Evropský parlament, komisi a soudní dvůr.

sworn_translations

Kdy potřebujete soudní překlad

Soudní překlady se používají vždy, když běžný překlad nemá dostatečnou váhu. Může to být například když uzavíráte sňatek s cizincem (je třeba přeložit rodný list), chcete se vzít v cizině, studovat na zahraniční univerzitě (je třeba přeložit diplomy či vysvědčení), žádáte o místo v zahraničí a potřebujete doložit vaše vzdělání a praxi, soudíte-li se v zahraničí, chcete-li si v zahraničí vyřídit důchod apod.

Pro firmy jsou překlady se soudním ověřením potřeba například tehdy, když obchodují se zahraničím. V takovém případě je nutné překládat obousměrně různé smlouvy, ustanovení a dohody.

Kdy soudní překlad nepotřebujete

Stejně tak existuje mnoho případů, kdy ověřený překlad opravdu není třeba. Například pokud má vaše firma vícejazyčný web, můžete si ho s klidem přeložit sami. Obecně platí, že ověřené překlady vyžadují právní a vládní orgány. A pokud si nejste jistí, zda to, co děláte, musí nebo nemusí být certifikované, jednoduše se zeptejte osoby, instituce nebo společnosti, pro kterou je dokument určený.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru