Dnes vyšlo 15 článků

Pošlete svoje nápady do vesmíru s unikátním projektem satelitu PilsenCUBE II

Pošlete svoje nápady do vesmíru s unikátním projektem satelitu PilsenCUBE II

Na půdě Fakulty elektrotechnické při ZČU v Plzni vzniká unikátní a odvážný projekt Pilsen Cube II. Do vesmíru bude v roce 2018 vyslán funkční pikosatelit a budou zde prováděny experimenty navržené studenty různých oborů, kteří se s návrhem mohou přihlásit do 10. prosince 2017. Vzniknou také tématické kroužky v Centru robotiky. Projekt dává dětem a mladým lidem možnost účastnit se a získat zkušenosti s kosmickou technologií.

 

Pilsen Cube II vzniká ve spolupráci města Plzně jako součást konceptu Smart City Plzeň, který přináší pohodlnější život občanům a také podporuje aktivity v oblasti technického vzdělávání dětí a mladistvých. Město přišpělo částkou 1,5 milionu korun. V České republice již několik satelitů vzniklo, ale tento projekt je unikátní právě v tom, že umožní studentům středních škol dostat své nápady až do vesmíru a získat cenné údaje z oběžné dráhy. Rozvíjí tím talent a znalosti mladých lidí, kteří dostanou příležitost se vzdělávat ve specifické oblasti vývoje kosmických technologií.

 

Projekt Pilsen Cube II rozšiřuje původní PilsenCUBE. Ten byl na půdě fakulty vyvíjen v letech 2009 – 2011 a měl se zabývat nedostatky stávajících pikosatelitů CubeSat, které se pro jednoduché vědecké experimenty, nebo demonstraci nových technologií, využívají hlavně na univerzitách. Původní PilsenCUBE měl navrhnout vlastní řešení a využít při tom moderní poznatky vědy v oblasti komunikačních a napájecích systémů. Nový projekt je jednodušší variantou a především je zde prostor právě pro středoškolské studenty a zájmové kroužky.

 

PilsenCUBE

 

Mohou se zapojit studenti středních škol jako jednotlivci, nebo týmy, kteří se zaregistrují do 10. prosince 2017. Nejprve navrhnou daný experiment, sestaví jeho prototyp a nejúspěšnější experimenty se nakonec nainstalují do družice a poletí do vesmíru. Tyto experimenty se mohou týkat například senzorů pro měření orientace v prostoru a rotace, testování odolnosti součástí proti vesmírným podmínkám (radiace, rozsah teplot, vakuum, … ), nebo mohou být z oblasti biologie, fyziky či strojírenství.

Je zde také nesoutěžní část, do které se mohou zapojit také neelektrotechnici. Ti mají možnost spolupracovat v oblasti zpracování měřených dat, hledat v těchto datech souvislosti a možnosti jejich využití, diagnostikovat stav satelitu a úroveň stárnutí jeho systémů. Je zde prostor pro spolupráci na vytvářní softwaru pro operování satelitu a řízení procedury rádiové komunikace přes webové rozhraní, které bude k dispozici a studenti se tak budou moci seznámit s plánováním činnosti satelitu na oběžné dráze, s jeho povelováním, stahováním a zpracováním dat.

 

Ředitel Správy informačních technologií města Plzně, jímž prostřednictvím město projekt realizuje, Luděk Šantora, poznamenal k soutěži: „Mohou se přihlásit studenti bez věkového omezení, přičemž nemusejí mít zkušenosti s vývojem elektronických systémů. Otevírá se zde prostor například pro datové analytiky, programátory pro podporu operátorů satelitu, realizaci stanoviště pro příjem signálů z družice. Možností je celá řada. Studenti mají k dispozici navržené formy spolupráce, nebo mohou přijít s vlastním nápadem.

 

22255017_1269848959788236_2282294180266761516_o

 

Zájem středních technických škol o spolúčasti na projektu je obrovský a 6. října proběhlo setkání s téměř 40 studenty, kteří se chtějí stát jeho součástí. Jiří Hammerbauer, děkan fakulty, poznamenal: “Očekáváme, že nyní zahájený projekt studentského satelitu PilsenCube II ve spolupráci s městem Plzní nebude ojedinělou událostí, ale impulzem pro rozvoj technického vzdělávání v souladu s plánovanými budoucími misemi českých satelitů.

 

Základní velikost satelitu CubeSat je 10 x 10 x 11,3 cm s hmotnostním limitem do 1,33 kg. Kostra se standardně vyrábí ze slitiny hliníku. Dokončen bude v roce 2018 a ve druhé polovině roku vynesen do výšky 400 až 600 km. Podle předpokladu z něj studenti budou čerpat data zhruba jeden až dva roky.

 

 

Ve vesmíru již pluje nedávno vypuštěný český satelit VZLUSAT-1, který má za cíl testovat a ověřit několik unikátních českých technologií a plnit úkoly v rámci mezinárodního projektu QB50, zabývajícího se výzkumem atmosféry Země. Nanosatelit odletěl v červnu z indického vesmírného střediska Satish Dhawan v raketě a vyvinut byl pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze (VZLÚ) ve spolupráci s týmem PilsenCUBE z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací FEL ZČU. Povelován je právě z této katedry.

 

Zdroje: pilsencube.cz, zcu.cz, ceskatelevize.cz

 

Komentáře

Nahoru