Tisková zpráva: Pomoc postiženým lidem může i stipendijní program MBA

Pomoc postiženým lidem může i stipendijní program MBA

Institut CEMI jim dal jedinečnou příležitost získat vědomosti, které dále využijí pro práci se zdravotně handicapovanými. O kom je řeč? Studentky Ingrid Mrňová a Petrana Blašková byly zařazeny do bezplatného stipendijního programu pro handicapované, za nímž stojí institut CEMI, přední český specialista na manažerské vzdělávací programy s celoevropskou působností.

Samy si prošly těžkými životními situacemi. Postavily se však na vlastní nohy a rozhodly se zasvětit život pomoci lidem, kteří se bez ní neobejdou. Díky sociálnímu programu vzdělávacího institutu CEMI (Central European Management Institut), mohou studenti s tělesným postiženým absolvovat on-line studium MBA. Právě on-line výuka v mnohém usnadňuje studium. Kupříkladu, pokud se chtějí studia zúčastnit i paraplegici či lidé s roztroušenou sklerózou. Vybraní studenti dostanou díky programu stipendium ve výši školného, na které by běžně nedosáhli.

„Před jedenácti lety mi byla diagnostikována roztroušená skleróza. Měla jsem tehdy pocit, že se mi zhroutil celý svět. V té době jsem právě nastoupila do prvního ročníku vysokoškolského studia.  Při cestě ze školy mě začaly brnět nohy a do druhého dne jsem na půl těla téměř ochrnula.  Ze dne na den se mi doslova obrátil svět vzhůru nohama. Poté, co jsem se vzpamatovala z první silné ataky onemocnění, začala jsem postupně navštěvovat akce pacientského sdružení Unie Roska,“ vzpomíná na těžké životní okamžiky devětatřicetiletá Ingrid Mrňová.

Nejprve měla obavy, jak zvládne pohled na lidi, kteří s touto nemocí bojují již delší dobu a často jsou odkázáni na invalidní vozík, ale brzy se její obavy zcela rozplynuly. V organizaci na podporu lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní potkala podle svých slov spoustu pozitivních lidí, kteří jí ukázali, že i s vážnou nemocí se dá žít plnohodnotný život a jeho kvalita závisí více na přístupu jedince, nežli na stupni postižení. Když proto přišla nabídka v Unii Roska pracovat, ani na chvíli nezaváhala a přijala ji. Dnes již pracuje v pacientském sdružení více než dva a půl roku.

Studium pomáhá i při hájení práv pacientů

„Do studijního programu MBA jsem se přihlásila, abych díky nově získaným znalostem mohla efektivněji vykonávat své povolání a současně měla lepší vyhlídky při budování mé profesní kariéry. Pevně věřím, že získané zkušenosti a dovednosti naplno využiji při svém povolání, jehož součástí je zajištění lepší zdravotní péče a životních podmínek pro lidi se zdravotním handicapem,“ míní Ingrid Mrňová s tím, že od studia programu Management zdravotnictví očekává zejména prohloubení dosavadních znalostí v oblasti zdravotní péče a osvojení aktuálních poznatků vycházejících z praxe.

Podstatnou část její práce zaujímá hájení práv pacientů. Při těchto jednáních jí bude znalost problematiky zdravotnictví a jeho financování velkou výhodou.  Dalším jejím úkolem v Unii Roska je osvěta, neboť roztroušená skleróza není o zapomínání a netýká se starých lidí, jak se mnoho lidí domnívá.  Naopak propuká nejčastěji mezi 20. – 40. rokem života a projevuje se zejména poruchou hybnosti, zraku a závratěmi.

Kariéru ji nasměřoval zdravotní stav

„Prvních 18 roků života jsem žila naprosto běžně. Můj život se zhroutil týden před maturitou. Vážně jsem ochořela ulcerózní kolitidou, chronickým onemocněním střevní sliznice. V průběhu pár dní jsem náhle nemohla vůbec nic. Byla jsem vážně nemocná, neudělala jsem si maturitu, nemohla jsem pracovat. Zůstala jsem kdesi mimo. Nikam jsem nepatřila, nevěděla jsem co se životem,“ vzpomíná ještě dnes s těžkým srdcem třiadvacetiletá Petrana Blašková na prudký životní zvrat. Začala se léčit a po třech měsících udělala maturitu. Trvalo však ještě dlouhé měsíce, než se její zdravotní stav zlepšil. Začala si hledat práci a napsala proto žádost o práci do bezmála 400 společností. Stovky dalších prošla osobně. Uběhlo víc než rok, kdy získala práci v první firmě, a to zvládala fyzicky pracovat jen dvě hodiny denně. Časem zvládala pracovní zátěž v délce 4 hodin denně. Až po dalším roce vydržela celou pracovní dobu. Postupně se začala setkávat s mladými i staršími lidmi s různými zdravotními problémy, kteří se chtěli zapojit do společnosti, jen nevěděli jak, nebo nesplňovali minimální požadavky.

„Pochopila jsem, že se musím spolehnout jen sama na sebe. Chtěla jsem podnikat, ale věděla jsem, že to na vlastní pěst nedokážu. Dokázala jsem však být spolu‑zakládajícím členem třech občanských sdružení,“ říká Blašková, která dnes pracuje jako dobrovolník v občanských sdruženích. Byla spolu-zakládajícím členem občanského sdružení ProCommunity. V předcházejících bezmála čtyřech letech se podílela na tom, aby lidé, kteří nikam nepatří či mají zdravotní problémy, avšak skutečně chtějí pracovat a seberealizovat se, jen nevědí jak a kde, dostali možnost, která jí osobně tak moc chyběla.

„Akutně však potřebuji získat prostřednictvím moderní formy studia profesionální vědomosti, jak řídit společnost a vést lidi, a proto jsem se přihlásila o stipendium na institut CEMI. Poznatky ze studia chci využít při rozběhnutí projektů, jejichž cílem je, aby se mohli zdravotně handicapovaní lidé smysluplně zapojit do společnosti, najít nový smysl života, aby hledali a hlavně našli cestu z těžké životní situace. Vymyslela jsem si další „nemožnou“ věc v mém životě. Studium managementu,“ prozradila cíl svého snažení Petrana Blašková s tím, že se nechala inspirovat mottem: „Vymyslete si nemožné. Potom najděte odvahu a jednoduše to udělejte.“

Stipendium pro handicapované

„Institut CEMI podporuje organizace a projekty, které se snaží usnadnit život těm, pro které není vzdělání jednoduše dosažitelné. Věřím, že právě vzdělání je nenahraditelné a pomáhá dělat svět lepším,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.  Institut CEMI se proto rozhodl poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybraným uchazečům umožnit studium MBA a LLM zcela bezplatně. Na základě zaslaných žádostí byly pečlivě vybrány dvě uchazečky o stipendium.

Stipendijní program CEMI byl spuštěn na podzim roku 2013, kdy jsme poprvé uveřejnili tuto možnost získání profesního titulu MBA či LL.M. pro zdravotně handicapované zcela bezplatně. Uchazeči se mohli přihlásit do konce roku a poté, na základě zaslaných žádostí, byly vybrány první dvě studentky pro nejbližší zahajovaný ročník – tedy kurz začínající v únoru 2014. Těmi šťastnými se staly Ingrid Mrňová a Petrana Blašková, které tak mohou svým studiem pomoci i dalším, handicapovaným lidem.

Jak se zapojit do stipendijního programu?

Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu na institutu, tedy mít vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerskou praxí. Žadatelem o stipendium se rozumí zdravotně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo s jinak doloženým potvrzením o zdravotním postižení. Stipendium je poskytováno na základě individuálního posouzení – a to ve výši až 100 procent ceny studia. Za žádost se považuje zaslání vlastního životního příběhu žadatele v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, který bude popisovat vlastní životní situaci a způsob, jak mu získání profesního titulu MBA či LL.M. pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě on měl získat toto stipendium.

Pacienti s roztroušenou sklerózou příliš pochopení v nemocnicích v Česku nemají

V Česku jich žije kolem 18 tisíc. Jen třetině z nich je umožněna včasná léčba. Každý den bez vhodné terapie pro pacienty s roztroušenou sklerózou znamená o krok blíž k trvalé invaliditě. Pokud nemocný dostane do několika měsíců biologickou léčbu, je více než poloviční šance, že bude dál fungovat a bude moci pracovat na plný úvazek. Čtyři pětiny neléčených však čeká invalidní vozík.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je jako autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS) způsobené nervovými tkáněmi mozku a míchy, při kterém imunitní systém napadá vlastní organizmus. V případě RS jsou cílem útoku myelinové pochvy nervových vláken zajišťující přenos signálů mezi nervovými buňkami. Imunitní systém považuje myelin za organismu cizí, tudíž škodlivý, a ničí jej. Jakmile je myelinová pochva zničena chorobným procesem, je zpomalen nebo zcela přerušen přenos nervových vzruchů v CNS (tzv. kondukční blok). Na spuštění RS se podílí mnoho různých faktorů, např. genetické dispozice, životní prostředí, a další, často neznámí činitelé. Ženy postihuje RS dvakrát častěji než muže.

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru