Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Polovodičová relé a jejich aplikace

Relé jsou základním komponentem pro ochranu a spínání řady řídicích obvodů. Všechna relé reagují na napětí nebo proud tím, že otevřou nebo sepnou kontakty nebo obvody. Tento článek stručně pojednává o základech relé a zaměřuje se na polovodičová relé a jejich různé aplikace.

Polovodičová relé

Polovodičové relé se skládá z polovodičů namísto mechanických částí a funguje na principu oddělení obvodu nízkého napětí od obvodu vysokého napětí pomocí optočlenu.

Vysoce kvalitní polovodičová relé najdete zde: https://www.tme.eu/cz/katalog/polovodicove-rele_112509/

Polovodičové relé je zařízení, které se zapíná nebo vypíná, když je na jeho svorky přivedeno vnější napětí, a neobsahuje žádné mechanické části. Skládají se ze vstupního snímače, polovodičového spínacího zařízení a spojovacího mechanismu bez pohyblivých částí a mohou být navržena tak, aby spínala střídavý nebo stejnosměrný proud do zátěže extrémně vysokou rychlostí. Polovodičová relé mají díky absenci pohyblivých částí velmi omezené opotřebení kontaktů, ale ve srovnání s elektromechanickými relé jsou náchylnější k poškození přetížením.

Když je na polovodičové relé přiveden řídicí vstup, rozsvítí se LED dioda, která produkuje infračervené světlo. Toto světlo je přijímáno světlocitlivým polovodičovým zařízením, které světelný signál převádí na elektrický a spíná obvod.

Polovodičové relé pracuje s relativně vysokou rychlostí a má velmi nízkou spotřebu energie ve srovnání s ostatními typy relé. Má delší životnost, protože nemá žádné fyzické kontakty, které by se mohly spálit.

Hlavní nevýhodou relé polovodičového relé je úbytek napětí na polovodiči, který plýtvá energií ve formě tepla.

Základní konstrukce a funkce

Jednoduché elektromagnetické relé se skládá z cívky z drátu ovinutého kolem jádra z měkkého železa (solenoid), železného jha, které zajišťuje nízkou reluktanci magnetického toku, pohyblivé železné kotvy a jedné nebo více sad kontaktů.

Kotva je mechanicky spojena s jednou nebo více sadami pohyblivých kontaktů. Kotva je držena na místě pružinou, takže když je relé bez napětí, vzniká v magnetickém obvodu vzduchová mezera. V tomto stavu je jedna ze dvou sad kontaktů na obrázku relé sepnutá a druhá sada je rozepnutá. Jiná relé mohou mít v závislosti na své funkci více nebo méně sad kontaktů.

Když cívkou prochází elektrický proud, vytváří magnetické pole, které aktivuje kotvu, a následný pohyb pohyblivých kontaktů buď vytvoří, nebo přeruší (v závislosti na konstrukci) spojení s pevným kontaktem. Pokud byla sada kontaktů sepnutá, když bylo relé bez napětí, pak pohyb kontakty rozepne a přeruší spojení, a naopak, pokud byly kontakty rozepnuté. Po vypnutí proudu do cívky se kotva vrátí silou, která je přibližně o polovinu menší než magnetická síla, do uvolněné polohy. Obvykle tuto sílu zajišťuje pružina, ale v průmyslových spouštěčích motorů se běžně používá také gravitace. Většina relé je vyrobena tak, aby pracovala rychle. V nízkonapěťových aplikacích se tím snižuje hlučnost; ve vysokonapěťových nebo proudových aplikacích se tím snižuje vznik oblouku.

Elektronické součástky TME

TME je rodinná firma, která vznikla v roce 1990 v Lodži v Polsku. Spolu s rozvojem polské ekonomiky a ekonomik dalších zemí střední a východní Evropy získala společnost TME nové zákazníky a zařadila do své nabídky nové skupiny výrobků. V současné době je Transfer Multisort Elektronik jedním z největších distributorů elektronických, elektromechanických a průmyslových automatických komponentů a vybavení pracovišť v Evropě. Společnost zaměstnává více než 560 zaměstnanců ve své centrále v Polsku a v dceřiných společnostech v dalších zemích.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru