Dnes vyšlo 15 článků

Podle ČSSD budou daně odvádět i roboti

Podle ČSSD budou daně odvádět i roboti

Automatizace. Ze všech stran se na nás valí informace, že budeme nahrazeni roboty. Možná tomu nechceme uvěřit a namítáme, že se to týká jen velkých států a zahraničních korporací. Ale nahrazení lidské síly roboty už není jen reálnou hrozbou, ale blízkou budoucností.

Roboti budou nahrazovat pracovníky v automatických zaměstnáních. Roboti mají své slabé stránky, ale také silné. Jsou mnohem preciznější, než lidé a jejich provoz není pro „zaměstnavatele“, spíše jejich majitele, tak nákladný. Jenže s automatizací vyvstává celá řada problémů s dopadem na státní rozpočet. Každý pracovník totiž odvádí zdravotní a sociální pojištění. Při nahrazení už pojištění nebude mít kdo platit. Důležité je si uvědomit, že každý nahrazený pracovník, který se ocitne bez práce, bude pobírat starobní důchod. Ale kde stát vezme peníze na vyplacení důchodů?

O tomto problému, který je za dveřmi, začal diskutovat Petr Dolínek, poslanec ČSSD. Zmínil, že příští vláda bude muset tento problém vyřešit jako jeden z prvních. Dále říká, že roboti dají zaniknout 200 pracovních míst. Jak to řešit? Když budou chybět peníze od 200 pracovníků? Dolínek se podílí na tvorbě volebního programu pro ČSSD a jeho součástí bude zdanění robotů, kteří budou práci vykonávat. Tím by se mělo předejít díře ve státním rozpočtu. Konkrétní kroky jsou zatím na zvážení. Existují dvě varianty, jak robotickou práci zdanit. V prvním případě by byla zavedena daň při koupi a uvedení robota do provozu. V druhém případě by se danila jeho hodinová práce.

Žádný stát na světě si zatím s tímto problémem neporadil, i přesto, že je to opravdu aktuální. Je téměř nevyhnutelné, že bude lidská práce nahrazena robotickou. V každém případě to ale bude mít velký dopad na ekonomiku každého jednoho státu.

Zdroj, foto: archiv.ihned.cz

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru