Dnes vyšlo 15 článků

Pochopte cíle a strategie marketingu díky e-booku zdarma

Rozběhnout fungující obchod nebo službu je v začátcích nelehký úkol. Trh je neustálý a nekončící živý proces, který se stále vyvíjí a mění. Vkročit jen se základní znalostí do prostředí zvaného marketing je krokem odvážným. Nicméně začínající firma nebo drobný živnostník začne po čase poznávat související okolnosti. Okolnosti, které jsou pro oblast působení na trhu životně důležité. Vždyť je jen těžko možné si představit situaci firmy nebo podnikatele, který chce uspět na obchodním trhu, ale současně již od začátku postrádá fungující marketingový plán.

Marketingový plán pro malé firmy

Seznámit se s marketingem a naučit se vytvořit marketingový plán je nyní mnohem snazší, než dříve. Pomůže vám v tom praktický a přehledný „manuál“ s názvem Marketingový plán pro malé firmy. Ten je určen pro zájemce z řad začínajících drobných podnikatelů, živnostníků a dalších osob zajímajících se o marketing. Autorem tohoto dokumentu je Daniel Nytra, který má s fungováním marketingu a jeho sounáležitostmi praktické zkušenosti. A ty v současnosti předává všem zájemcům z řad managementu malých firem a drobných živnostníků.

Léta praxe a praktické příklady

Tento autor svoje letité praktické zkušenosti zpracoval a doplnil i praktickými příklady. A nyní je nabízí ve formě e-booku na svých internetových stránkách. A to zcela zdarma. Navíc je publikace doplněna o další konkrétní odpovědi na otázky, se kterými se mohou drobní podnikatelé nebo malé firmy nejen ve svých začátcích setkat.

Zmíněná publikace je zájemcům k dispozici zde.

Tvorba marketingového plánu

Prostřednictvím e-knihy Marketingový plán pro malé firmy se čtenáři seznámí s nejvhodnějšími postupy při tvorbě firemních marketingových plánů. Zároveň si také osvojí pojmosloví, jako je SEM (SEO, PPC reklama), kontextová reklama, marketing na Facebooku, e-mail marketing, inbound marketing, affiliate marketing a podobně.

Rozvržení e-booku

Zpracování tohoto dokumentu je cílené na oblast působnosti firem a podnikatelů na internetu. Internet je totiž v současnosti nejrozšířenější a nejsnadnější cestou k propagaci, nabídce a konečnému prodeji výrobků nebo poskytování služeb.

V jednotlivých a přehledně zpracovaných kapitolách e-booku Marketingový plán pro malé firmy se čtenář seznámí s následujícími informacemi:

  • O společnosti
  • SWOT analýza
  • Segmentace zákazníků
  • Marketingové strategie a cíle
  • Marketingový mix
  • Akce!

E-kniha je doplněna i praktickým příkladem ve formě podrobného návodu pro vytvoření forecastu a caschflow. Zde si čtenář osvojí nastudovanou teorii ve formě prakticky zpracovaného příkladu.

Zájemci z řad osob zainteresovaných ve sféře marketingu tak dostávají díky tomuto e-booku cenný a praktický manuál pro svoji obchodní strategii.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru