Dnes vyšlo 15 článků

Počet Dislikes bude na YouTube soukromý, ale tlačítko zůstane

Počet Dislikes bude na YouTube soukromý, ale tlačítko zůstane

YouTube se snaží být místem, kde mohou tvůrci všech velikostí a prostředí najít a sdílet svůj hlas. YouTube bude podporovat upřímné interakce mezi diváky a tvůrci, zavedl několik funkcí a zásad pro zlepšení jejich dojmu. Na začátku tohoto roku experimentovali s tlačítkem Nelíbí se, aby zjistili, zda změny mohou pomoci lépe chránit autory před obtěžováním a omezit útoky Nelíbí se – kde lidé záměrně pracují na zvýšení počtu Nelíbí se u videí autorů.

Počítání Nelíbí se na YouTube nastavuje jako soukromé, ale tlačítko Nelíbí se nezmizí. Tato změna se začne postupně zavádět. V rámci tohoto experimentu mohli diváci stále vidět a používat tlačítko Nelíbí se mi. Ale protože tento počet neviděli, zjistili jsme, že je méně pravděpodobné, že zacílí na tlačítko Nelíbí se mi, aby zvýšili počet. Stručně řečeno, data z našich experimentů ukázala snížení útočného chování.

Co se mění pro tvůrce a diváky?

Pokud chtějí autoři porozumět tomu, jak si jejich obsah vede, budou moci ve Studiu YouTube najít svůj přesný počet nelíbí se mi spolu s dalšími existujícími metrikami. Divákům se stále může stát, že se jim videa nelíbí, aby mohli vyladit svá doporučení a soukromě sdílet zpětnou vazbu s autory.

YouTube chce vytvořit inkluzivní a respektující prostředí, kde mají tvůrci příležitost uspět a cítit se bezpečně. „Toto je jen jeden z mnoha kroků, které podnikáme, abychom i nadále chránili autory před obtěžováním. Naše práce není hotová a budeme zde nadále investovat.“

Zdroj, foto: blog.youtube.com

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru