Tisková zpráva: Organizace NABP spustí předběžnou registraci doménových jmen s koncovkou .Pharmacy pro vybrané obchodní značky

Organizace National Association of Boards of Pharmacy® (NABP®) již brzy začne přijímat žádosti o registraci doménových jmen s koncovkou .pharmacy od vlastníků obchodních značek, kteří jsou registrováni organizací Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) v databázi vlastníků obchodních značek Trademark Clearinghouse (TMCH). Toto předregistrační období (tzv. Sunrise) začne 19. prosince 2014 a od 15. ledna do 16. března 2015 pak poběží vlastní registrace domén vlastníků obchodních značek (tzv. Sunrise TMCH Registration Period). Organizace NABP spustila doménu nejvyššího řádu (Top-Level Domain – TLD) s koncovkou .pharmacy, aby spotřebitelům z celého světa poskytla způsob jak identifikovat bezpečné a etické online lékárny a související služby, které podnikají v souladu se zákony.

Během předregistračního období a během vlastní registrace, mohou vlastníci obchodních značek, kteří název své značky zaregistrovali v databázi TMCH organizace ICANN požádat organizaci NABP o schválení doménového jména s koncovkou .pharmacy, které musí mít stejný název, jako ten, pod kterým je daná značka registrována v databázi TMCH. Po schválení ze strany NABP budou tyto organizace moci si doménu zaregistrovat u schváleného registrátora. Vlastní registrační období (Sunrise) bude zahájeno neprodleně po ukončení speciální registrace pouze pro vybrané farmaceutické subjekty, které jsou členy NABP.

Po ukončení tohoto počátečního registračního období (Sunrise Period) pro vybrané subjekty bude registrace doménových jmen s koncovkou .pharmacy otevřena také pro webové stránky lékáren, akreditovaných prostřednictvím programů Verified Internet Pharmacy Practice Sites® (VIPPS® – Ověřené online lékárny) a Veterinary-Verified Internet Pharmacy Practice Sites (Vet-VIPPS® – Ověřené veterinární lékárny) asociace NABP a také pro lékárny, které asociace NABP schválila v rámci jejího programu zadavatelů online reklamy (e-Advertiser Approval Program). Od poloviny roku 2015 budou přijímány žádosti o registraci také od ostatních lékáren. Od června 2015 se pak registrace otevře všem zájemcům nabízejícím produkty, služby a informace související s lékárenským zbožím. Tyto subjekty si doménu .pharmacy budou moci zaregistrovat, pokud splní požadavky organizace NABP.

S výjimkou subjektů, které již mají akreditaci VIPPS, Vet-VIPPS nebo jsou schváleným zadavateli reklamy v rámci programu (e-Advertiser), musí všichni ostatní zájemci o doménové jméno s koncovkou .pharmacy nejprve podat oficiální žádost organizaci NAPB, včetně podpůrné dokumentace a zaplatit příslušný poplatek za podání žádosti. Organizace NABP předložené materiály a dokumenty zhodnotí a posoudí, zda splňují standardy tohoto programu. Organizace NABP zakládá mezinárodní síť skupin, které budou mít na starosti hodnocení žádostí o doménová jména s koncovkou .pharmacy. Poté co bude jejich žádost ze strany NABP schválena, mohou si zaregistrovat doménové jméno s koncovkou .pharmacy u schváleného registrátora domén.

Organizace NABP prověřila více než 10 800 online prodejců léčiv z celkového počtu několika desítek tisíc a zjistila, že téměř 97% z nich nedodržuje platné lékárenské zákony a normy, které mají chránit zdraví lidí. S ohledem na ochranu zdraví lidí, pak organizace NABP povolí používání domény s koncovkou .pharmacy pouze těm webovým stránkám, které dodržují zákony o provozování lékárenských služeb platné v zemi, kde sídlí provozovatel lékárny a jeho zákazníci a pacienti, tak, aby zákazníci mohli snadno a rychle najít bezpečné online lékárny.

Žádosti o registraci doménového jména s koncovkou .pharmacy budou k dispozici na webových stránkách www.dotpharmacy.net od 19. prosince 2014. Na těchto stránkách také najdete další informace o programu registrace doménového jména nejvyššího řádu s koncovkou .Pharmacy (Pharmacy TLD Program) a aktuální informace o podvodných praktikách prodejců léčiv, které organizace NABP vyhledává a sleduje.

NABP je nezávislou a nestrannou mezinárodní asociací, která pomáhá členským státům a organizacím chránit zdraví veřejnosti.

KONTAKT: Deborah Zak, manažerka pro komunikaci, + 1-847-391-4405; dotpharmacy@nabp.net

Zdroj: ČTK/Protext

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru