Odborná konference Svět informatiky ve finančnictví se zaměří na ochranu osobních údajů

General Data Protection Regulation (GDPR) zasahující veškeré subjekty, jež zpracovávají osobní údaje, v posledních dvaceti letech představuje významnou novinku v oblasti ochrany soukromí. V rámci pátého ročníku odborné konference Svět informatiky ve finančnictví, která se bude zabývat informačními technologiemi ve finančním sektoru, se objeví i jiná témata, například analýza dat, kyberbezpečnost či FINTECH a projektové řízení.

Zejména na GDPR se řečníci zaměří z několika úhlů pohledů. V úvodní prezentaci vystoupí Mgr. Richard Otevřel z AK Havel, Holásek & Partners, který se bude zabývat otázkou, zda GDPR zatěžuje regulaci anebo zda představuje vhodný nástroj k vybudování férového prostředí. Zaměří se také na problematiku Data Loss Prevention systémů, zmíní problémy při jejich nasazování a proradí jejich řešení.

konference

Konference Svět informatiky ve finančnictví

O další prezentaci se postará společnost Palo Alto, která se zaměří na kyberbezpečnost současné doby. Společnost předvede, jak probíhá automatizace a zefektivňování analýzy a vyhodnocování incidentů, neboť právě kvalitní analýza dat je klíčovým nástrojem bezpečnosti. Objeví se analýza incidentů, analýza dat o zákaznících i analýza z pohledu risk managementu.

V neposlední řadě budou mít účastníci konference přístup k případovým studiím. Čestmír Pail, CEO společnosti Datacons, popíše řešení organizačně administrativních opatření Zákona o kybernetické bezpečnosti prostřednictvím nástroje Active risk manager pro řízení rizik, interních auditů, incidentů a KPI. Další případová studie ukáže cestu zrodu oblíbené mobilní aplikace Friends 24 od České spořitelny.

A vystoupí také Zdeněk Macháček ze společnosti Principal engineering, jehož přednáška se bude zabývat inovacemi a FINTECH.

Odborná konference se bude konat dne 19. října 2016 v Konferenčním centru City v Praze 4. Podrobný program s registračním formulářem naleznete na financnictvi.konference.cz.

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru