Tisková zpráva: Ness Technologies je aktivní i na půdě mezinárodní výměny know-how

Ness Europe Technologies BV, globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií se aktivně účastní programu pro vědu, výzkum a inovace na půdě Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK), která podporuje přenos know-how a výměnu informací v rámci mezinárodní spolupráce.

Potvrzením celoroční aktivity společnosti Ness Technologies v oblasti IT inovací na půdě ČISOK je i opětovné zvolení Martina Kulta, vice presidenta a manažera Ness Technologies – Europe v ČR, za člena Rady ČISOK. Česko-izraelské smíšená obchodní komora sdružuje 139 nejvýznamnějších společností a osobností českého průmyslu, politiky a kultury.

Izraelské zkušenosti jsou jedinečné nejen v mnoha IT oblastech, ale řeší například v Evropě stále aktuálnější problém nedostatku vody, kdy izraelští odborníci dokázali za poslední roky vyřešit tuto oblast tak, že dnes má Izrael vody dostatek, dokonce ji vyváží, a zároveň prodává dále do celého světa vodohospodářské technologie, know-how i manažerské techniky.

Nedávno se ČISOK ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Národním bezpečnostním úřadem a Ministerstvem obrany podílel na networkingovém setkání izraelských a českých firem, působících v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde se aktivně účastnil i Ness Technologies. Ale oblastí s inspirativním technologickým řešením je mnohem víc.

„Ness jako jeden z lídrů v oblasti IT a inovací na půdě ČISOK představil například úspěšné řešení národního elektronického zdravotnictví, které zavedl na Slovensku. Projekt eHealth nejen zvyšuje efektivitu a kvalitu zdravotní péče, ale například také umožňuje občanům online sledovat své laboratorní výsledky nebo se z domova objednat na vyšetření. Zástupcům vlády, ministerstev, regionálních i městských zdravotnických služeb jsme představili naši připravenost podobné řešení zavést i v České republice,“ představuje unikátní řešení Martin Kult.

„Podílíme se také na dalším rozvoji eGovernmentu, věnujeme se oblasti bezpečnosti, připravujeme na platformě ČISOKu s vybranými společnostmi izraelského průmyslu a s představiteli našich regionů velmi zajímavý workshop pro oblast SmartCities. Česko-izraelská smíšená komora také například připravuje program a otevření výběrového klubu pro podporu mladých talentovaných podnikatelů,“ dodává Martin Kult některé další zajímavé aktivity Komory.

O Ness Technologies

Ness Technologies jako partner v oblasti business procesů a technologií od roku 1990 dosáhl v regionu střední a východní Evropy silné tržní pozice. Na českém trhu patříme k lídrům v oblasti business a IT služeb. Specializujeme se na business konzultace ve spojení s vývojem softwarových produktů a aplikací, systémovou integrací a outsourcingovými službami. Stavíme na rozsáhlých zkušenostech z úspěšných projektů, špičkových odbornících a unikátním know-how. Pro naše zákazníky rozvíjíme nové obory podnikání a ověřené postupy pak exportujeme do dalších zemí regionu EMEA. S více než 800 odborníky v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Makedonii spojujeme výhody globálního know-how a znalosti místního trhu. Více na www.nesstech.com

Kontakt pro média:

Kristýna Černohousová, Ness Technologies

kristyna.cernohousova@ness.com

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru