Dnes vyšlo 15 článků

Není všechno zlato, co se třpytí: Vizualizace dat

Zřejmě také často slýcháte, že je potřeba zpracovat data tak, aby dobře vypadala. Ale „dobře“ je poněkud nejednoznačný pojem a pro různé lidi znamená různé lidi. Při práci s daty bohužel termín „dobře“ často vede k tomu, že běžné grafy a jiné věci jsou odsunuty a odepsány jako nudné. Dnešní dobu totiž trápí důraz na okamžitou vizuální přitažlivost, který vítězí nad jasností prezentací dat. A to je znepokojující.

Vizualizace dat a faktor hezkého vzhledu

„Důležitým kritériem grafu není to, jak rychle je vidět výsledek, ale spíše to, zda je pomocí grafu vidět něco, co by bylo jinak těžší vidět nebo co by nebylo vidět vůbec.“ – William Cleveland, Web Appliacation Design Handbook

Při vizuální prezentaci dat by naším hlavním cílem mělo být hledání způsobů, jak efektivně zobrazit příběhy, které jsou skryté v hlubinách tabulky plné dat. Vizualizace poskytuje možnost objevení nečekaného. Osvobozuje data z hranic tabulkového formátu a poskytuje divákovi možnost vidět trendy, shromažďovat poznatky a pochopit složité příběhy bez nutnosti slov.

Nicméně průměrná infografika, na kterou možná někde narazíte ještě dnes, se zaměřuje spíše na estetický design než na samotná data. Infoplakáty, které jsou často hezky ilustrovány, ale neobsahují moc hodnotných informací, dnes dominují infografikám.

infographicx3-1_mini

Ve snaze aby se údaje zdály zajímavé, odvrátí některé infografiky pozornost diváka od dat.

Ve snaze dosáhnout pěkného vzhledu se výše uvedené příklady vzdaly integrity dat, hlavní funkce infografik. Design upřednostňovaný před daty člověka odvádí od prezentovaných informací a povzbuzuje jej, aby se spíše zaměřil na vizuální prvky než na samotná data.

Data vs. design?

Neznamená to ale, že informativní a krásný se vzájemně vylučují. Existuje mnoho nádherných příkladů dat prezentovaných účinným, efektivním a vizuálně ohromujícím způsobem. Ale krása většin z nich spočívá v jejich jednoduchosti.

us-gun-death_large_mini

US Gun Deaths od Perscopic.

Nejúčinnější infografiky a vizualizace prezentují data jasně a stručně, neobsahují žádné rušivé vlivy a ozdoby. Důraz není kladen na to, jak infografika vypadá, ale na to, aby jasně sdělila data.

Rozhodnutí učiněná během procesu návrhu infografiky buď pomáhají, nebo brání porozumění.

Takže přestože se často říká, že typ dat určí typ vizualizace, důležitá je také barva, tvar, uspořádání a typografie. To všechno může mít vliv na snadnost, s níž mohou být tyto informace srozumitelné. Například barva může zvýraznit klíčové poznatky, velikost zobrazit změnu a blízkost znamenat vztah.

Mylně panující představa je, že diváci budou mít zájem o vaše data pouze tehdy, pokud vypadají hezky a jsou rozdělena do menších oddílů. Ve skutečnosti nepotřebujete data obléknout do krásných barev a vzorů, aby byla zajímavější. Rozhodující jsou nakonec samotné informace.

„Grafický design není všelékem pro špatné kopie, špatné rozložení nebo zavádějící statistiky.“ – Brian Suda, Designing With Data

Sloupcový graf je váš kamarád, ne nepřítel

Pokud je důraz kladen na efektivní zobrazení dat, nelze běžné typy grafů odmítnout jako nudné alternativy a určitě byste se jich neměli bát.

I takoví velikáni jako The New York Times nebo The Guardian spoléhají na tyto grafy, protože v oblasti ve které se pohybují – předávání komplexních informací široké veřejnosti – potřebují jednoduchost a účinnost.

Why-is-her-paycheck-smaller_large_mini

“Why Is Her Paycheck Smaller?” od The New York Times.

Sloupcové, výsečové, prstencové nebo pruhové grafy se používají již od 18. století a je k tomu dobrý důvod. To, jak jsou informace v těchto grafech organizovány, přímo odvolává k vnitřnímu způsobu, jakým lidé vnímají věci. Podle Gestaltových zákonů vnímání lidský mozek automaticky organizuje a seskupuje věci, které vypadají podobně, jsou symetrické nebo leží blízko sebe.

Vizualizace dat takovým způsobem, který podporuje tyto vztahy (například ukažte podobnost pomocí barev) usnadňuje divákům pochopení významu dat a vyvození určitých závěrů, na které by bylo těžší přijít z pouhé tabulky.

V praxi

Následující infografika byla pravděpodobně výsledkem práce designéra, který byl požádán, aby ji vytvořil tak, že bude hezky vypadat. Jistě vyvinul nemalé úsilí, aby udělal informace zajímavými. Graficky je infografika pěkná, ale selže v přenosu informací.

top-ten-salaries-google_large_mini

„Top 10 Salaries at Google“ – To, že uděláte data hezčí, neznamená, že budou čitelnější.

V tomto případě by byla čitelnější i obyčejná tabulka.

top-ten-salaries-table_large_mini

V tomto případě skutečně tabulka funguje efektivněji než grafický způsob. Pokud by navíc platové rozpětí nebylo napsané u každého panáčka, bylo by ho téměř nemožné vyčíst. Barvy jsou poněkud matoucí, poloměry výsečí jsou nesmyslné a počet a velikost postav snad ničemu neodpovídá.

A jak by to mohlo být vizualizováno lépe? Když se zaměříme především na přehlednost údajů, jsou tady nějaké způsoby. A existuje jistě i mnoho dalších. Ale podívejme se na jeden příklad za všechny.

SmashingMag1_ChartRedesign-03_large_mini

Jedna z možných alternativ k výše uvedené infografice.

Tato varianta umožní divákovi mnohem jasnější znázornění dat. S pruhovým grafem divák na první pohled pochopí, co data ukazují, a nemusí se ani speciálně moc soustředit.

Alternativně by data mohla být prezentována například takto:

top-ten-salaries-slope-graph_large_mini

Každý jeden datový soubor může být prezentován mnoha způsoby.

Tyto dva příklady sice nemusí vizuálně tak zaujmout jako originál, ale na rozdíl od původního zdroje jsou snadno pochopitelné.

Pokud se vzdáte dat kvůli dosažení hezkého vzhledu, riskujete, že infografiku obrátíte na jednoduchou grafiku s informacemi, a to je velký rozdíl. Není všechno zlato, co se třpytí.

Zdroj: Smashing magazine

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru