Několik střípků z historie směnky

Několik střípků z historie směnky

Slovo směnka se používá už od 12. století a pochybovat o tom, že v dobách minulých nic obdobného neexistovalo, můžeme jen těžko. Lidé si prostě peníze, případně nějaké hmotné věci, půjčovali prakticky odjakživa. Směnka se stala jen jakousi kultivovanější záležitostí, která měla dát jak věřiteli, tak i dlužníkovi jakousi jistotu v papírové podobě. Jinými slovy, to co bylo na směnce uvedeno, muselo být z obou stran dodrženo. Jak to tedy bylo se směnkou v minulosti a jaká je situace dnes?

Počátky směnek lze jen odhadovat

Jak to vlastně se směnkami začalo? Listiny, které se zpočátku začaly objevovat, sice ukládaly onu povinnost dlužníkovi vůči věřiteli. Jestli šlo ale o skutečné směnky se všemi náležitostmi, lze silně pochybovat. V každém případě se takovéto papíry začaly vystavovat zhruba ve 12. století. Dělo se tak na severu Itálie, v Benátkách. Právě tady panoval poměrně čilý obchodní ruch. Jestli byl nějaký vzor směnky, známo nebylo. Spíše se dodržovala jistá pravidla a konvence tehdejší doby. Komplikace v obchodech přinášely hlavně různé měny, které se tehdy používaly. Směnky přesto byly nápadně podobné těm současným.

Zabezpečení směnek

Poměrně důležitá záležitost. K zabezpečení směnek bylo využíváno služeb speciálních bankéřů, kteří byli označováni jako kampsoři. Licenci získali od panovníka, případně jiné moci. U onoho kampsora se pak zaplatila částka, která měla být prostředníkem následující budoucí platby. Tu pak samozřejmě řešil kampsor. Postupem času si tito úředníci vypracovali sofistikovanou síť, jež se poměrně rychle rozšiřovala. Hodně zajímavé jsou i záznamové destičky tally sticks, které se používaly v Anglii již ve 12. století. Postupem času se směnky zdokonalily a dnes konkurují třeba nebankovním půjčkám, jako je Creditka a další.

Směnky dnes

V současnosti se směnek využívá také a jsou regulovány prostřednictvím zákona. Jedná se konkrétně o směnečný a šekový zákon č. 191/1950 Sb. Právě tady je jasně stanoveno, jaké náležitosti má konkrétní směnka mít. Podobně jako u půjček typu XXL Credit jsou jasně nastavená pravidla.

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru