Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Největší světová franšíza na poli vzdělávání Maple Bear Canadian School vstupuje na český trh

Největší světová franšíza na poli vzdělávání Maple Bear Canadian School vstupuje na český trh

Maple Bear Canadian School, která provozuje 450 škol ve 22 zemích světa, chce zpřístupnit dvojjazyčnou výuku i českým žákům. Kombinace kanadské výukové metodiky s místními osnovami zajistí, že žádný z žáků nezůstane pozadu. Ve střední a východní Evropě má vzniknout celkem padesát vzdělávacích center, od mateřských škol až po střední. 

Praha, 5. března 2020 | Příprava dětí k celoživotnímu studiu, úspěchu a aktivnímu občanství v globálním rozměru stojí v základech vzdělávacího systému, který v celosvětovém srovnávání vynesl Kanadu na přední příčky. Díky Maple Bear Canadian School bude tento koncept nově k dispozici i českým školám. V centru jeho pozornosti stojí rozvoj dítěte ve všech oblastech, nejen intelektuální, ale i pohybové, emoční a sociální. Důraz je přitom kladen na tři dovednosti – tvořivost, týmovou spolupráci a kritické myšlení.

„Podle poznatků Institute for the Future (IFTF) neznáme ještě 85 % pracovních pozic, které budou existovat v roce 2030. Jak může škola připravit děti na práci, která ještě neexistuje? Protože nikdo nevidí do budoucnosti, odpovědí je „naučit se učit“. Pokud dětem vedle dovedností vštípíme také lásku k učení a získávání vědomostí, budou připraveni čelit budoucím výzvám a přizpůsobit se jakékoliv situaci, která je čeká v rychle se proměňujícím světě,“ řekl Yann Bidan, generální ředitel Maple Bear pro střední a východní Evropu.

„Po otevření mateřské školy v Sibiu v Rumunsku na podzim loňského roku, kterou budou letos následovat další mateřské a základní školy v Cluji v Rumunsku a v Sofii v Bulharsku, chceme nabídnout náš vzdělávací model na bázi franšízy také v Česku. Daří se nám oslovovat dva typy partnerů – majitele již existujících soukromých škol, kteří chtějí nabídnout svým studentům nejen bilingvní studium, ale i moderní a uznávanou metodiku výuky. A vedle toho podnikatele či investory, kteří chtějí vstoupit do sektoru školství a hledají nejvhodnější vzdělávací program a metodiku výuky. Náš model může být také zajímavý pro stávající jazykové školy, které chtějí rozšířit své pole působnosti. Naše školy mají jedinečné postavení tím, že nejsou mezinárodní, ale místní. Nabízejí kanadskou metodiku dvojjazyčné výuky v kombinaci s místními osnovami. Studentům Maple Bear se tak otevírá mnoho příležitostí pro další vzdělávání ať již na lokální či mezinárodní úrovni,“ dodává Yann Bidan.

Podle mezinárodního hodnocení studentů OECD PISA se kanadský vzdělávací systém dlouhodobě řadí mezi pět nejlepších na světě. Srovnání PISA definuje dovednosti klíčové pro život a zkoumá, jak umíme v reálném životě využívat to, co jsme se naučili ve škole. Kanada se ve zmíněném žebříčku řadí na první místo mezi anglicky mluvícími zeměmi a pravidelně se objevuje mezi globálními šampiony v předstihu před evropskými ekonomickými lídry, jako je Francie nebo Německo.

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru