Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Nedostatečná efektivita informačních technologií ve firmách EU5 způsobuje roční ztrátu ve výši 24 miliard EUR

Nedostatečná efektivita informačních technologií ve firmách EU5[1] způsobuje roční ztrátu ve výši 24 miliard EUR

 Nedostatečné strategické investice do IT snižují konkurenceschopnost a efektivitu firem

 17. března 2015 – Výzkum[2] společnosti ComenParkes pro společnost Epson Europe odhalil řadu nedostatků ve způsobech, jakými jsou v rámci firem řízeny a distribuovány informační a tiskařské technologie. Závěry výzkumu poukazují na to, že průměrně jeden týden v roce má každý zaměstnanec časové prostoje v důsledku nefunkčnosti IT systémů a hardwaru, což v podnicích EU5 znamená náklady na roční produktivitu zaměstnanců ve výši 24 miliard EUR. Z této částky připadá téměř třetina, tzn. 7 miliard EUR, na tiskárny.

 Výzkum provedený společností ColemanParkes se zaměřil na 1 250 středně velkých a velkých zástupců firem ve státech EU5 a zkoumal způsob, jakým se technologie – zejména tisk – nakupují, využívají a řídí. Výsledky výzkumu poukázaly na nedostatečnou výkonnost IT produktů v podnicích a její možné příčiny. Více než polovina firem očekává, že se rozpočet na IT v nadcházejících letech zvýší. Modernizaci IT plánuje v následujících letech 53 % podniků, přičemž 48 % z nich jako hlavní důvod uvádí potřebu zajistit funkčnost IT, kterou jim současné technologie nezaručují.

 Lze však očekávat, že pouze čtvrtina plánovaného rozpočtu na IT bude věnována strategickému přezkoumání a výměně IT systémů.  Zbývající částka bude vyhrazena na údržbu, ad-hoc modernizace a řešení krátkodobých problémů. 69 % dotázaných společností připouští obavy, že se díky takto rozloženým investicím snižuje konkurenceschopnost a efektivita firem. Při dotazu na rozhodování o nákupu téměř polovina dotázaných podniků uvedla, že nemá samostatné odborné IT oddělení, které by určovalo výběr produktů. To může do jisté míry vysvětlovat, proč při dotazu na obecné problémy, které ovlivňují chod firmy podle jejich důležitosti, 76 % firem uvedlo na prvním místě „nedostatek vhodných IT technologií“.

 

Nespokojenost zaměstnanců s oblastí firemního tisku je zapříčiněna především časovýmiprostoji způsobenými údržbou tiskáren (57 % zaměstnanců je frustrováno údržbou). Dalších 48 % stresuje čas strávený čekáním ve frontě mimo firmu a nutnost opustit v časové tísni své pracoviště kvůli vyzvednutí vytištěných materiálů. Z podnikového hlediska se obavy týkající se tisku v současné době více zaměřují na okamžité náklady, jako jsou zejména výdaje na výměnu spotřebních materiálů.

David Šedina, National Sales Manager pro Českou republiku a Slovensko společnosti Epson Europe, uvedl: „Model centralizovaného tisku není ideální pro každou firmu a má jasná omezení. Moderní pracoviště a menší pracovní skupiny vyhledávají flexibilitu, kterou nabízejí modely distribuovaného tisku. Zaměstnancům pak odpadá stres spojený s čekáním a nutnost opouštět pracoviště pro vyzvednutí vytištěných dokumentů.“ Nejnovější přírůstky v oblasti firemního tisku společnosti Epson nabízejí alternativu k laserovým výrobkům a centralizovanému tisku. Nové modely tiskáren spojují předvídatelné náklady na tisk
s výhodami distribuovaného systému a navíc nevyžadují pravidelnou výměnu spotřebního materiálu.

Firmy si uvědomují, že musí problémy efektivity IT řešit. V současné době vlastní velká většina firem technologické systémy a hardware v rámci svých organizací. Tiskárnami pak disponuje celých 72 %, přičemž 70 % z nich je řízeno interně. Při dotazu, zda to znamená přechod k  řízenému tisku, 60 % uvedlo, že určitě ano. 44 % dotázaných plánuje implementaci systému do dvou let.

Firmy v EU s maximální pečlivostí zvažují výdaje určené na IT, aby tak vyřešily obrovskou ztrátu produktivity, kterou nyní zaznamenávají. Proto je nutné přezkoumat současné výdaje na IT a zaměřit se více na strategický rozvoj, který může zajistit dlouhodobější nákladovou i časovou efektivitu.

 


[1] Spojené království, Francie, Itálie, Německo, Španělsko

[2] Výzkum provedený společností Coleman Parkes jménem společnosti Epson Europe mezi 1 250 podniky EU5 s počtem zaměstnanců 50-500 a 500 a více.  Respondenty byly osoby odpovědné za rozhodování v oblasti IT. Z každé země se zúčastnilo 250 podniků, které působí na trhu financí, nemovitostí a obecných podnikových trzích. Výzkum se uskutečnil v únoru 2014.

Štítky:

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru