[Návod pro programátory]: co uvádět na fakturách

[Návod pro programátory]: co uvádět na fakturách

Ať už se zabýváte integrací softwaru, správou IT infrastruktury nebo vývojem webových aplikací, musíte si pohlídat, že na vystavených fakturách uvádíte všechny potřebné údaje. Zopakujte si, které to jsou.

Povinné údaje na fakturách se liší. Záleží na tom, jestli:

 • jste plátce, nebo neplátce DPH
 • a jestli vedete účetnictví.

Povinné údaje na faktuře pro neplátce DPH

Jako neplátce to máte jednodušší. A to bez ohledu na to, jestli uplatňujete výdaje procentem z příjmů nebo vedete daňovou evidenci. Na fakturu uvedete jen základní informace, konkrétně:

 • jméno a příjmení (pokud jste OSVČ), nebo název firmy (v případě s. r. o.),
 • fakturační adresu (sídlo fyzické osoby nebo firmy),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste zapsaní (obvykle živnostenský nebo obchodní rejstřík).

Pro jistotu na fakturu přidejte i slovní spojení: Nejsem plátce DPH. Zákon vám to nenařizuje, ale ulehčíte tím práci svým odběratelům (plátcům DPH). Je to pro ně jasný signál, že nemají fakturu zahrnovat do svého přiznání k DPH.

Pro podnikatele, kteří si uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci, jsou následující údaje doporučené (kvůli případné kontrole od finančního úřadu), zatímco podnikatelé s účetnictvím uvádí na faktuře tyto údaje povinně:

 • identifikační údaje o odběrateli (ve stejném rozsahu jako u vás),
 • označení dokladu,
 • popis fakturovaného zboží nebo služby,
 • částku
 • a datum vystavení faktury.

Plátci DPH na fakturách uvádějí více informací

Pokud patříte mezi plátce DPH, nezáleží na tom, jestli fakturujete plátci, nebo neplátci DPH. Vaše vystavené faktury jsou daňovým dokladem a měli byste na nich uvádět:

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ), nebo název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.),
 • v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky,
 • daňové identifikační číslo dodavatele (pokud je odběratel také plátcem DPH, tak i jeho DIČ),
 • datum vystavení faktury,
 • v případě, že se liší od data vystavení dokladu, uveďte den uskutečnění zdanitelného plnění – to je den dodání zboží nebo služby či přijetí platby,
 • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně v českých korunách.

Jak je to s razítkem a podpisem

Zákon vám nenařizuje ani nezakazuje razítko a podpis na vydaných fakturách uvádět. Pokud je na faktuře uvádět chcete, směle do toho. Ale pozor – přijaté faktury byste podle zákona o účetnictví měli podepsat při jejich převzetí.

Jak fakturaci zvládnout co nejrychleji a bez chyb

Pravidla pro vystavení faktur nejsou nijak složitá. Ale pokud ještě stále fakturujete z Excelu, nejspíš vám to zabírá spoustu času.

Tvorba faktur ve fakturačním programu, jako je například iDoklad je snadná a intuitivní. Program na faktury za vás:

 • pohlídá povinné náležitosti na fakturách dle platných zákonů,
 • automaticky doplní a zkontroluje spoustu údajů,
 • předpřipraví a vygeneruje podklady k přiznání k dani z příjmů,
 • udrží pořádek ve fakturách na jednom místě,
 • po spárování s bankou vytvoří přehled o fakturách uhrazených, k úhradě i po splatnosti.

Vystavení faktury vám v programu zabere necelou minutu. Vy jen zadáte IČ, označení zboží nebo služby a částku k úhradě. O zbytek se postará fakturační program. Přehledné sestavy s grafy vám zase ihned prozradí, jak se vašemu podnikání daří.

Program na faktury je kromě webové aplikace dostupný také z mobilu. Vyzkoušejte si iDoklad zdarma – uleví vám od zdlouhavé administrativy, takže budete mít čas ponořit se do činností, které vás baví nejvíc.

Pro tipy z oblasti byznysu a podnikání doporučujeme sledovat novou Mini akademii, která radí novým podnikatelům zdolat nástrahy nelehkých začátků podnikání.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru