Tisková zpráva: Nadace ERSTE podporuje přednášky zabývající se historií umění od 60. let po současnost na vysokých školách

Nadace ERSTE otvírá novou výzvu k předkládání žádostí v rámci programu PATTERNS. Tato iniciativa podporuje rozvoj vysokoškolských kurzů v oblasti dějin umění, kulturní teorie a společenských studií, jejichž cílem je výzkum a pochopení nedávné kulturní historie ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Program PATTERNS podporuje kurzy, jež analyzují kulturu období od šedesátých let dvacátého století do současnosti a které zkoumají interdisciplinární a mezikulturní historii ve střední a jihovýchodní Evropě a zahrnují metody kritického myšlení, inovativní a interaktivní výukové postupy.

Kromě toho, podporuje mezinárodní akademickou výměnu, umožňují lektorům účastnit se mezinárodních studijních pobytů a realizovat hostující přednášky. V rámci programu PATTERNS již proběhlo 27 kurzů z 13 zemí a většina z nich se stala součástí dlouhodobých studijních plánů daných univerzit.

Jedná se zejména o kurzy, které:

  • se rozvinuly nedávno a nebyly předtím „pořádány“
  • analyticky řeší období od roku 1960 až do současnosti, včetně roku zahájení transformace ekonomiky v roce 1989
  • se zabývají kulturními fenomény před rokem 1989 až do současnosti včetně populárních, marginálních a kontra-kulturních aspektů
  • zkoumají interdisciplinární a mezikulturní historii ve střední a jihovýchodní Evropě
  • zahrnují metody kritického myšlení, inovativní a interaktivní výukové metody

Výzva je určena pro lektory na veřejných vysokých školách ve střední a jihovýchodní Evropě, které nabízejí studijní programy v oboru dějin umění, kulturních studií a společenských věd nebo příbuzných oborů. Návrhy kurzů externími lektory musí být začleněny do rámce veřejné instituce vysokoškolského vzdělávání.

Kurzy by měly proběhnout v akademickém roce 2014/2015. Přihlásit je možné od 16. prosince 2013 do 23. února 2014. Potřebné dokumenty, popis procesu výběru žadatelů a veškeré potřebné dokumenty včetně pokynů jsou k dispozici ke stažení na adrese www.patternslectures.org, kde naleznete i všechny informace.

Program PATTERNS vznikl z iniciativy Nadace ERSTE a je realizován World University Service (WUS) Rakousko.

Štítky: ,

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru