Dnes vyšlo 15 článků

Na Slovensku se bude nakupovat počítačové vybavení za 321,7 milionu korun

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu (MŠVVŠ) SR vypsalo tendr na dodávku výpočetní techniky a služeb v předpokládané hodnotě 12,6 mil. eur (321,7 milionu korun) bez daně z přidané hodnoty.

Jak dále vyplývá z oznámení zveřejněném v Dodatku k Úřednímu věstníku EU, zakázka zahrnuje nákup osobních počítačů, notebooků, tabletů, digitálních fotoaparátů, serverů, interaktivních tabulí a dalšího hardwaru spolu s příslušnými softwarovými balíky a náhradními díly.

Předmět zakázky se zabezpečuje centrálním zakázkami pro více veřejných zadavatelů.

“Dodávka bude realizována během čtyř let na základě rámcové dohody,” uvádí se v materiálu.

Finanční prostředky na realizaci projektu ministerstvo školství získá z eurofondů (operační program Výzkum a vývoj a operační program Vzdělávání), část půjde i ze státního rozpočtu. Jako druh zadávacího řízení resort školství zvolil užší soutěž. Uchazeči o zakázku, kteří uspějí v “předkvalifikaci”, budou muset složit jistinu v hodnotě 300 tis. eur (přes 7,5 milionu korun) a následně je MŠVVŠ vyzve k podání nabídek do elektronické dražby.
“Zadavatel na základě výsledku elektronické dražby, která se použije k vyhodnocení této soutěže, vyzve prvních tři úspěšné uchazeče k jednání o uzavření rámcové dohody,” upřesňuje resort školství.

Rozhodujícím kritériem bude nejnižší nabídnutá cena. Zájemci o účast ve veřejné soutěži se mohou přihlásit do 15. dubna 2013.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru