WiFi signál můžete už i slyšet

Největším problémem mnohých dospívajících ale i dospělých, kteří nemají mobilní internet, je  zjistit, zda se v jejich okolí nachází WiFi připojení. Obvykle prostě zapnete WiFi, kouknete, jaké sítě jsou k dispozici a jste zklamaní, když zjistíte, že jsou všechny zabezpečené. Dokážete si ale představit, jak by to bylo jednoduché, kdybyste WiFi slyšeli?

Frank Swain to dokáže. Ne, není to výsledek žádné náhlé mutace. Člověk WiFi signál opravdu slyšet nemůže. Frank místo toho sestrojil zařízení, kterým překládá bezdrátový WiFi signál do zvuku. Pak se klidně může procházet po Londýně a poslouchat ty miliony zvuků. A víte co je nejvíce šokující? Frank, kterému je dnes 32 let, je navíc od dvaceti hluchý!

Spojil se se zvukovým umělcem Danielem Jonesem a společně dali dohromady projekt Phantom Terrains. Financuje je britská charita Nesta.

Nápad vznikl právě díky tomu, že Frank ohluchl a musel začít nosit naslouchátko. Prý si velice rychle uvědomil, že svět vlastně nezní tak, jakby měl. A nechápal, proč by měl nějaký inženýr v laboratoři vyvíjející naslouchátka rozhodovat o tom, co bude slyšet.

Jak to funguje?

Nápad využívá Wi-Fi senzoru z iPhonu. Tenhle senzor zjišťuje veškeré údaje o WiFi signálech v okolí včetně jména routeru, síly signálu, šifrování a vzdálenosti. Tyto všechny faktory jsou pak převedeny do zvukové stopy. Vzdálenější signály nejsou tolik slyšet, zvuky se samozřejmě liší podle jména routeru, šifrování atd. Zvuk je pak pomocí bluetooth přenášen do Frankova naslouchátka.

broadcasting-house-composite

Jak takový WiFi signál zní?

Jak routery zpívají názvy svých sítí, jak nižší zvuk označuje režim zabezpečení sítě, jak závisí tempo a změna hlasitosti na síle signálu, si můžete poslechnout v následující ukázce. Takhle zní WiFi signál.

Frank má se svým speciálním zařízením dost plánů. Chce poslouchat tyhle zvuky 4-6 týdnů a kromě Londýna se s nimi chce vydat i někam na venkov, aby viděl, jak daleko od civilizace musí jít, aby nebyla v dosahu žádná WiFi.

Svůj nápad navíc přirovnává ke Google Glass. Rozdíl je prý jen v tom, že s Google Glass rozšířenou realitu vidíte, takže se s nimi můžete soustředit pouze na jednu věc, zatímco slyšet můžete třeba 50 konverzací v místnosti, ale dokážete se při vědomí ostatních zaměřit pouze na jednu.

 Zdroj: Mashable

Komentáře

Nahoru