Monitorovací služba TSMON řeší nefunkční databáze

Pamatujete na dopravní podnik a jeho nefunkční registr vozidel? Kdo by si nepamatoval ty nekonečné fronty a stížnosti… Za to všechno mohla nefunkční databáze. A o problém s databází jde i tehdy, když není možné odbavovat, prodávat jízdenky, vydávat výplaty, na e-shopu se záhadně ztratí zboží, máte problémy s účtováním nebo se musí dokonce zastavit celá výroba, protože roboti nemají kde brát data. Tomu všemu se dá dobře zabránit, když budete své databáze dobře monitorovat.

Databáze je něco, co fyzicky nevidíte, a přesto na ní stojí celý systém. Společnosti jí nevěnují dostatečnou pozornost, neví, jak se chová, jak je nastavená a co ji ohrožuje. Slepě věří tomu, že všechno bude fungovat tak, jak má, a že se nic nestane. Ale jak říkají databázový specialista Tomáš Solař nabízející službu TSMON databáze je jako živý organismus. Roste, vyvíjí se a mění. Neustále se s ní pracuje, a tak je třeba ji kontrolovat, měnit, upravovat, vylepšovat. Odráží se to na výkonnosti a jejím plynulém chodu.

„V podstatě každá firma má databázi klientů a účetní systém. Je to pak jen o tom, jakou platformu používají. Nejrozšířenější jsou Oracle, MS SQL, MySQL, DB2. Databázi by měli sledovat, neboť tam mají uložená klíčová data potřebná pro jejich činnost a jejich ztráta způsobí obrovské finanční škody,“ varuje odborník Tomáš Solař.

Tomas_Solar

Tomáš Solař pracoval přímo v Oracle

Jak se o databázi starat?

Minimálně byste měli zálohovat data a sledovat alert.log (chronologický písemný záznam zpráv a chyb v databázi Oracle), kde se zapisují důležité události, chyby a další parametry. A to pravidelně. Důležité je rovněž nastavení databáze, které ovlivňuje nejen její běh, ale i výkonnost. Je zhruba stejně důležité jako aktualizace OS nebo aplikací/programů.

Laik se v databázi nevyzná, firma odmítá pomoci

Mnoho firem by se o databáze rádo staralo, jenže nemají nikoho, kdo by jim rozuměl.

„Nemají lidi, kteří by rozuměli databázím, nechtějí do toho investovat anebo prostě věří dodavateli aplikace, že napravení v případě problémů zajistí,“ vyjmenovává zkušený databázový administrátor.

Nicméně takhle to vůbec nefunguje. Dodavatel vám databázi obvykle nainstaluje a tím to končí. Nějaké chyby, zálohování, pravidelná údržba a servis je už vůbec nezajímají. Ručí za aplikaci, ale databáze, kterou firma naplnila daty, už patří firmě. Ta si ji koupila a ta ji provozuje, takže je jejím problémem, když něco nefunguje.

Když budete mít štěstí, nakonec najdete někoho, kdo vám poradí a databázi „opraví“, ale nebude to zrovna levné. Přitom se dá pádům databáze z 80 % předejít. Stačí jen základní kontrola. Je potřeba monitorovat náhlé změny parametrů a nefunkčnost naplánovaných úloh. A jak na to, když se v databázích nevyznáte?

S monitorovacím nástrojem TSMON si poradí i laik

Tomáš Solař vyvinul nástroj TSMON nejdříve pro vlastní potřebu, ale dnes jej využívají ve státní správě, menších výrobních firmách nebo různých obchodních firmách, které mají svoje ERP (Enterprise Resource Planning, česky Plánování podnikových zdrojů nebo někdy též Podnikový informační systém) postavené na Oracle databázi.

Nástroj za vás sleduje zvolené parametry a nahlásí vám, pokud bude něco špatně. Běžně stačí kontrolovat parametry 2 – 3x denně, ale frekvenci kontrol lze nastavit.

TSMON-1

TSMON monitoruje chyby za vás

Jak to funguje?

TSMON sleduje základní parametry, které zapříčiní z 80 % zastavení databáze. Nemusíte si kupovat a instalovat žádný program, jedná se o službu. Stačí jeden uživatel a možnost odeslat soubor s posbíranými hodnotami. Primárně slouží pro monitoring databáze Oracle, ale možnost je monitorovat jakoukoli databázi – například MS SQL, Sybase, DB2, MySQL atd.

TSMON-4

Informuje vás i o záloze

Odhalí například následující chyby:

  • chyby v alert.logu
  • dodavatel aplikace udělá změny v databázi a ta ze dne na den naroste na dvojnásobek
  • nefunkční zálohování po upgradu OS
  • zvýšený výskyt nevalidních objektů po špatné aktualizaci aplikace
  • zvýšený počet připojení
TSMON-5

Upozorní na neobvyklý nárůst velikosti

Výhody oproti jiným podobným na trhu? Určitě cena odpovídající hodnotě hodiny práce konzultanta: jedna databáze je zpoplatněna částkou 1500 korun měsíčně. Dvě databáze za zvýhodněnou cenu 2500 korun a tři stojí 3000 korun měsíčně. Více databází podléhá individuální ceně. U TSMONu není nutná instalace, aktualizace, dostatečné drahé licence v databázi.
Pro srovnání: konzultační firmy si účtují minimálně 1 den – tedy cenu daleko převyšující 10 tisíc korun.

S TSMONem získáte člověka, který je připraven pomoci 24×7. Tomáš Solař je navíc opravdu kvalifikovaným odborníkem. Databázím Oracle se věnuje už 15 let, drží prestižní ocenění Oracle ACE a dalších 7 certifikací OCP/OCE, školí, radí a pomáhá všem, kteří ho požádají.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru