Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Mistři mezi staviteli aneb pojďme si postavit hrad

Mistři mezi staviteli aneb pojďme si postavit hrad

Jak vznikaly a vyvíjely se dávnověké pevnosti?

Kanál Viasat History přináší seriál Stavitelé hradů, který nabídne pohled pod pokličku výstavby těchto historických pevností a také zajímavosti o vývoji jejich architektury. Pořad nás seznámí s těžkou prací stavebních dělníků, úchvatnou fantazií designerů i neústupností stavebních inženýrů, kteří nebojácné myšlenky neváhali přeměnit na realitu. Ukáže nám ty nejvýznamnější evropské hrady, a to od francouzského Carcassonne až po welšský hrad Caerphilly.

Při budování hradu si stavitelé mohli zvolit z mnoha různých typů. Hrad bergfritového, donjonovského nebo podunajského typu, to je jen malý zlomek možností, které stavební inženýři a designéři měli. Hrady se od sebe většinou liší v několika základních prvcích: věži, jádru hradu, či volbou umístění. Věž může být flankovací nebo bateriová, opatřená děly pro obranu hradu. Dále existuje bergfritová věž, sloužící v průběhu bojů jako útočiště, v době míru pak jako vězení nebo hladomorna. Donjon naproti tomu představuje druh obytné věže, nejčastěji čtverhranné. Jádra se mohou lišit počtem, tvarem, případně vzájemným postavením, je-li jich více.

Hrady vždy plnily celou řadu funkcí, mezi nimiž vynikala hlavně role obranná. Období jejich velké slávy trvalo od 12. století až do konce třicetileté války v první polovině 17. století.  Největšími zatěžkávacími zkouškami hrady procházely v průběhu válek, kdy byly často obléhány po dlouhá léta. Konec slávy hradů znamenala již zmíněná třicetiletá válka, po níž vojenský význam hradů významně opadl, a to zejména kvůli rozvoji dělostřelby a s tím souvisejícím změnám v taktice boje.

Česká republika je v porovnání s celou Evropou co do počtu hradů velice bohatá. Nejstarším hradem na našem území je Pražský hrad, založený kolem roku 880 knížetem Bořivojem. Možná trochu překvapivě je dvojkou na pomyslném seznamu kamenný hrad Přimda poblíž Tachova, vystavený roku 1121. Dnes z něj však zbyla již jen dobře udržovaná zřícenina. Za doby vlády Přemysla Otakara I. poté vznikaly další královské hrady, například Zvíkov nebo Jindřichův Hradec. Prvním čistě vojenským hradem, který mohl pojmout větší množství vojáků, byl Preitenstein, vystavěný za doby Jana Lucemburského.

Příběhy historicky významných hradů, jejich obléhání, odrážení útoků a vývoj v čase budeme sledovat od 25. listopadu do 9. prosince na kanálu Viasat History, vždy ve středu od 20:00.

Pro více informací o televizním kanálu Viasat History navštivte profil na Facebooku s názvem Viasat History nebo webovou stránku www.viasathistory.cz

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru