Ministerstvo školství zveřejnilo platy rektorů

Ministerstvo školství zveřejnilo platy rektorů

Vedení vysokých škol bojují všemi silami za to, aby nemusely zveřejňovat platy svých vedoucích pracovníků. Ministerstvo se s tím už však tolik nemaže. Ředitelka odboru vysokých škol Karolína Gondková dostala žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a promptně jí vyhověla – a platy rektorů všech veřejných vysokých škol v ČR jsou zveřejněny. Jednoduché, že?

Ministerstvo ovšem už dříve oznámilo své stanovisko ohledně celé věci. Právní názor ministerstva je jasný: mzda rektora veřejné univerzity by měla být zveřejněna, neboť rektor je vrcholným představitelem instituce a je placen z veřejných prostředků.

Tabulka platů zatím není na stránkách Ministerstva k dispozici, České pozici se ji ovšem podařilo získat. Tady je:

Vysoká škola

Rektor(ka)

Plat

Akademie múzických umění v Praze

Jan Hančil

80 000 Kč

Akademie výtvarných umění v Praze

Jiří Kotalík

80 250 Kč

Česká zemědělská univerzita v Praze

Jiří Balík

85 600 Kč

České vysoké učení technické v Praze

Václav Havlíček

107 000 Kč

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Ivo Medek

82 390 Kč

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Libor Grubhoffer

85 600 Kč

Masarykova univerzita

Mikuláš Bek

117 700 Kč

Mendelova univerzita v Brně

Jaroslav Hlušek

74 900 Kč

Ostravská univerzita v Ostravě

Jiří Močkoř

74 900 Kč

Slezská univerzita v Opavě

Rudolf Žáček

71 155 Kč

Technická univerzita v Liberci

Zdeněk Kůs

82 390 Kč

Univerzita Hradec Králové

Josef Hynek

85 600 Kč

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

René Wokoun

71 155 Kč

Univerzita Karlova v Praze

Václav Hampl

128 400 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci

Miroslav Mašláň

85 600 Kč

Univerzita Pardubice

Miroslav Ludwig

85 600 Kč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Petr Sáha

80 250 Kč

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vladimír Večerek

85 600 Kč

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Ivo Vondrák

90 950 Kč

Vysoká škola ekonomická v Praze

Richard Hindls

85 600 Kč

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Karel Melzoch

85 600 Kč

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Marek Vochozka

45 000 Kč

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Jindřich Smetana

74 900 Kč

Vysoké učení technické v Brně

Karel Rais

107 000 Kč

Západočeská univerzita v Plzni

Ilona Mauritzová

85 600 Kč

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jakub Novotný

64 200 Kč

Zveřejnění platů dalších pracovníků veřejných vysokých škol zatím není jisté. Ministerstvo se v tomto případě nepovažuje za příslušný správní orgán, jímž je rektor, a rektoři se ke zveřejňování platů svých zaměstnanců moc nemají. Ale třeba se i zde dočkáme překvapení.

Zdroj článku: https://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/prulom-ministerstvo-skolstvi-zverejnilo-platy-rektoru

Komentáře

Nahoru