Měla by auta bez řidiče zabít vlastního pasažéra, aby zachránila chodce?

Automobily bez řidiče jsou údajně vozidla budoucnosti. Představte si ale, že sedíte v takovém autě, které se řídí samo a dojde ke kolizi se skupinou chodců. Co by mělo auto udělat?

Vozidla, která se budou řídit sama, jsou prý automobily budoucnosti. Budou to například vozidla společností Google, Tesla a dalších. Jak se ale tyto automobily zachovají, dojde-li například ke kolizi s chodci?

Modelová situace

Britská filosofka Philippa Footová se zabývala otázkou, jak by se měl zachovat automobil bez řidiče v případě, že dojde ke kolizi s chodci a bude ohrožen jejich život. V její modelové situaci se rozjeté vozidlo řítí přímo na pět chodců, je zde ale možnost pohnout pákou tak, aby bylo vozidlo odkloněno na jinou kolej a místo pěti lidí zabije jednoho. Měli bychom ale zabít jednoho člověka, abychom zachránili pět jiných lidí?

3039478324_c0379b82f8_z

Automobily bez řidiče budou muset být schopna vyhodnotit situaci

Protichůdné názory

Výzkumy různých badatelů se shodují na tom, že lidé dávají přednost zabránění nehodě a ušetření života chodce. Utilitaristé tvrdí, že morální jednání v tomto případě odvozujeme od toho, kolik lidí můžeme v danou chvíli udělat šťastnými. Na základě této myšlenky měla přednost záchrana pěti chodců na úkor jednoho.

Na druhou stranu, jiní filozofové tvrdí, že bychom měli brát v potaz, kdo je za danou situaci zodpovědný. Co kdyby si totiž například chodci stoupli před auto jen proto, aby zabili pasažéra? Tyto automobily mají být v budoucnosti samozřejmostí. Otázky, jak se má vůz zachovat v určitých situacích však ještě budou muset výrobci dlouho řešit. Každý automobil bez řidiče totiž bude muset být schopen vyhodnotit situaci a zvážit rizika, která mohou nastat. Dle toho budou muset být vozidla schopna určit, zda ušetřit život chodce nebo pasažéra.

Zdroj/foto: qz, flickr

Komentáře

Nahoru