Mě, mně, mi – skloňování zájmena “já”

Správné skloňování zájmena já, dělá mnohým stále potíže. Jak určit, zda mám psát mě a nebo mně? Přitom si stačí zapamatovat jednoduchou poučku:

  • ve 2. a 4. pádě se píše
  • ve 3. a 6. pádě mně

Skloňování zájmena já – mně, mě, mi

 
1. pád (kdo?, co?)
2. pád (koho?, čeho?) mě, mne
3. pád (komu?, čemu?) mně, mi
4. pád (koho?, co?) mě, mne
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád [(o) kom?, (o) čem?] mně
7. pád (kým?, čím?) mnou

Příklady skloňování zájmen – mně, mě

Mluvil o mně? (o kom?, o čem? → 6. pád)

Viděl to na mně. (na kom?, na čem? → 6. pád)

Dej na mě. (na koho?, na co? → 4. pád)

Ona tam šla beze mě. (bez koho?, bez čeho? → 2. pád)

Dej to mně. (komu?, čemu? → 3. pád)

Dej mi to. (komu?, čemu? → 3. pád)

Měl na mě spadeno. (na koho?, na co? → 4. pád)

Se mnou by nikam nešel. (s kým?, s čím? → 7. pád)

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru