Slovník pojmů: Marketingový mix aneb 4P

Marketing je jednoduše definován, jako „uvedení správného produktu na správné místo, za správnou cenu a ve správném čase.“ Ačkoli toto tvrzení zní docela snadně, tak k jeho splnění je potřeba tvrdé práce a dlouhých průzkumů. Následně stačí, aby byla jen jedna část trochu „mimo osu“ a slibný produkt či služba mohou rázem selhat a udělat těžko celé firmě.

Použití marketingového mixu je skvělý způsob, jak se k „uvedení správného produktu na správném místě…“ dostat. Marketingový mix je zásadním nástrojem při snaze o zjištění, co vlastně daný produkt či služba mohou nabídnout. Dále také při plánování úspěšného prodeje produktu. Mix je většinou vyjadřován pomocí čtyř složek společně zvaných 4P: Produkt, Cena (Price), Propagace, Distribuce (Place)

banner-1013515_1280

zdroj: pixabay

Tyto části byly od svého vzniku samozřejmě rozšířeny o další P a dokonce i o zcela nový koncept C. Nicméně i toto základní složení slouží více než skvěle při plánování nového produktu či dokonce přehodnocení toho stávajícího.

Koncept čtyř P

Produkt - Prvním ze čtyř P marketingu je produkt. Produkt může být buďto hmatatelný (fyzický) nebo se může jednat nějakou o službu, jež plní potřeby zákazníka. Ať už však prodáváte vlastní výrobky ze dřeva nebo poskytujete luxusní ubytování, vždy je naprosto nezbytné, aby jste měli jasno o tom, co přesně Váš produkt znamená a čím je jedinečný.

Cena (Price) – Jakmile zcela pochopíte svůj produkt, můžete se začít rozhodovat o jeho ceně. Je třeba vzít v úvahu, že cenová stanovení budou mít přímý dopad na Vaši ziskovou marži, nabídku, poptávku a marketingovou strategii. Při rozhodování by jste pak měli myslet i na to, jakou má produkt hodnotu v očích zákazníka. Pokud bude cena přehnaně vysoko nebo přehnaně nízko, prodeje budou stagnovat. Proto je důležité, pochopit, jak zákazník vidí to, co prodáváte. Pokud je to pro něj něco pozitivního, cena může být nastavena výše. V opačném případě je potřeba, jít s cenou na minimum.

Propagace – Máme produkt a cenu, nyní je čas na propagaci. Pomocí ni jsou veřejnosti různými způsoby sdělovány informace o produktu, s cílem generovat pozitivní reakce zákazníků. Patří zde třeba reklama, PR, SEO, social media marketing, email marketing, video marketing a zvýhodněné nabídky zboží. Ať už užijete jakéhokoli propagačního kanálu, je nezbytné, aby perfektně vyhovoval produktu, ceně a koncovému spotřebiteli. Propagace je však pouze komunikačním aspektem celého marketingu…

Distribuce/Místo (Place) – Distribuce je o tom, jak dostat výrobky k zákazníkovi. Zde je velmi důležité, aby jste vyhodnotili ideální místa, která Vám pomohou s přeměnou potenciálních zákazníků na ty skutečné. Dnes je takovým nejvhodnějším místem online, kde je zaujato a přeměněno největší procento lidí. A to i v situacích, kdy konečný obchod na webu neprobíhá.

Jak důležitý je marketingový mix?

Všechny prvky marketingového mixu se navzájem ovlivňují. Dohromady tvoří obchodní plán společnosti, který může přinést velký úspěch, pokud se s ním bude zacházet správně, ale také velkou zkázu, v případě nešikovných rukou. Byznys se z toho pak může zotavovat roky. Marketingový mix vyžaduje porozumění, průzkum trhu a konzultace s ostatními lidmi, od výrobců přes obchodníky až po uživatele.

Historie marketingového mixu

Koncept marketingového mixu nabyl na popularitě v roce 1964, kdy jistý Neil Borden publikoval článek “The Concept of the Marketing Mix”. Borden v něm vysvětlil, jak začal tento pojem užívat díky Jamesi Cullitonovi, který již dříve popsal práci marketingového manažera, jako takového míchače ingrediencí. Bordenův článek tyto ingredience vyobrazil, jako čtrnáct různých marketingových prostředků. Až E. Jerome McCarthy však přišel s dnes proslulými 4P – Produktem, Cenou (Price), Propagací a Distribucí (Place). „Tyto 4 části jsou základní taktické prvky marketingového plánu. Společně přispívají k rozvoji marketingové taktiky a strategie.“

 

 

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru