Tisková zpráva: Manažerský informační systém od ICZ pomohl nemocnicím v Moravskoslezském kraji k ziskovému hospodaření

(Praha, 20. dubna 2015) – Úspěšná implementace manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS v šesti nemocnicích zřízených Moravskoslezským krajem a v kraji samotném přispěla, kromě dalších faktorů, k výraznému meziročnímu zlepšení jejich hospodaření; ze ztráty 37 milionů korun v roce 2013 k loňskému více než 15 milionovému zisku. Hlavním přínosem manažerského informačního systému (MIS) je, že poskytuje managementu zdravotnických zařízení i jejich zřizovateli důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů při současné minimalizaci rizik případných ztrát. Ten tak disponuje nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti s možností nejen srovnávat jednotlivá zdravotnická zařízení, ale i sledovat a hodnotit skupinu jako celek.

Efektivnější řízení

Skutečnost, že se nový informační systém ICZ AMIS*MIS stal téměř okamžitě významným nástrojem k řízení moravskoslezských krajských nemocnic, potvrzuje i vedoucí odboru zdravotnictví moravskoslezského krajského úřadu Vratislava Krnáčová: „Manažerský informační systém nám umožňuje velmi rychle získávat aktuální reálné informace potřebné pro řízení nemocnic a srovnávání v oblasti ekonomických informací, vykazované péče a logistických dat. Poskytujeme tak managementu krajských nemocnic velmi cennou zpětnou vazbu. Dovolím si říct, že jsme jediný kraj v republice, který coby zřizovatel krajských zdravotnických zařízení takovýto nástroj řízení a v tomto rozsahu používá.“ ICZ AMIS*MIS lze navíc využít i jako zúčtovací centrum pro celou skupinu zdravotnických zařízení.

Navržené řešení: neobvyklé a skvěle funkční

MIS pro všech šest nemocnic i manažerský systém pro krajský úřad Moravskoslezského kraje jsou provozovány v technologickém centru kraje, což je pro oblast MIS jednotlivých nemocnic značně neobvyklé řešení. Zcela zásadní výhodou však je, že celé řešení je integrováno s technologickým prostředím centra a s portálem úředníka Moravskoslezského kraje. V rámci implementace pak byla provedena integrace provozního MIS nejen s datovým skladem kraje, který zajišťuje údaje pro strategické rozhodování, ale i dalšími více než 30 okolními systémy.

„Důležitou součástí řešení je rovněž bezpečná komunikační infrastruktura pro předávání primárních dat z jednotlivých nemocnic do technologického centra kraje, a to včetně zajištění anonymizace osobních údajů pacientů, které jsou obsaženy v zasílaných datech. Nechybí však ani nasazení nejmodernějších Business Intelligence technologií, které umožňují využít pro práci s ICZ AMIS*MIS také mobilní zařízení,“ říká Jiří Kyliš, ředitel Healthcare Business Development v ICZ.

Stabilní základ pro více než dvě desítky zákazníků

Hlavním stavebním kamenem použitého krajského řešení MIS je standardní ICZ AMIS*MIS pro každé zdravotnické zařízení. Řešení pro skupinu zdravotnických zařízení je pak koncipováno jako nadstavbový modul využívající všech vlastností a benefitů primárních implementací ICZ AMIS*MIS, z nichž přebírá veškeré informace a následně pomocí sofistikovaných pohledů umožňuje sledovat skupinu zdravotnických zařízení jako celek či naopak vzájemně porovnávat jednotlivá zařízení skupiny.

Řešení disponuje řadou modulů, konkrétně v Moravskoslezském kraji byly použity moduly zdravotní péče, ekonomika, personalistika, logistika, statistika a kvalita – vždy se silným důrazem na benchmarking.

ICZ AMIS*MIS poskytuje uživatelům rovněž důvěryhodnou datovou základnu. Jeho stěžejní část –  zpracování zdravotní péče – se přitom opírá o více než patnáctiletou praxi dodávek softwarových řešení pro vyúčtování zdravotní péče, která úspěšně využívají největší zdravotnická zařízení napříč celou Českou republikou.

Štítky: , ,

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru