Máme připravit své peněženky, bude se výpalné platit i za Dropbox?

Máme připravit své peněženky, bude se výpalné platit i za Dropbox?

Myslíte si, že výpalné se platí jen italské mafii z důvodu ochránění vlastního podniku? Omyl! Výpalné platí každý normální člověk v běžném životě, a to v případě vytváření kopií a rozmnoženin.

Podle současné legislativy mohou kolektivní správci autorských práv vybírat poplatek z každého prodaného paměťového média, dále i kopírky či tiskárny a mnohých dalších zařízení, která jsou určená k tvorbě kopií.

Jednu milou dámu, shodou okolností francouzskou poslankyni Francois Castex, která působí v právním výboru Evropského parlamentu, napadlo, že výpalné by se vlastně mělo platit i za webové služby. Podle ní by uchovávání obsahu na webových službách mělo být klasifikováno jako kopírování pro osobní potřebu. Což znamená, že kolektivní správci práv by mohli od poskytovatelů kasírovat dílčí poplatky za poskytování úložného prostoru.

Hlasování o jejím návrhu již v Evropském parlamentu proběhlo. Jak to dopadlo? Bohužel pro nás nerozhodně. 252 bylo totiž pro a stejný počet 252 bylo proti, 19 se zdrželo.

Výnosu z těchto poplatků se však s velkou pravděpodobností budou do budoucna snižovat, a tak se autorské svazy snaží zaměřit své zdroje příjmů jinam. A novým zdrojem příjmů by měl být právě web.

 

Zdroj: www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2114%28INI%29&l=en

Obrázek: notagrouch.com

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru