Dnes vyšlo 15 článků

Malý slovníček pojmů ze světa fenoménu startupů

Pokud se zajímáte o fenomén startupů určitě jste narazili na mnoho slov, kterým jste moc nerozuměli. Následující slovníček pojmů vysvětluje výrazy, na které často v článcích narazíte.

A/B Test – situace kdy se společnost nemůže rozhodnout mezi dvěma variantama, vydá obě verze a nechá vybrat uživatele

Affiliate – marketingový nástroj, který se někdy označuje jako partnerský nebo provizní systém, který je založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím webu affiate partnerů

Angel Inverstor – inverstor, který vloží do projektu peníze ještě předtím, než začne vydělávat

Bez názvu

B2A koncept, který se týká obchodních a komunikačních vztahů s veřejnými institucemi. jako je například místní samospráva (Business to administration)

B2B nejstarší složka elektronického podnikání, koncept se týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi (business to business)

B2Cnejrozšířenější model internetového podnikání, koncept se týká přdevším přímého prodeje koncovým zákazníkům (business to customer)

B2E tento koncept je založen na komunikaci obchodníka se zaměstnanci a zaměstnanci mezi sebou (business to employee)

B2Gtento koncept je založen na komunikaci obchodníka s úřady a orgány státní správy (business to government)

Black Numbers – v překladu “černá čísla”; přechod do stádia, kdy projekt začne vydělávat

Business Angel – privátní investor na podporu začínající firmy nebo na rozvoj rychle rostoucích společností

Business Model – plán jak a komu se bude aplikace prodávat

Business Plan – obchodní plán, který má přesvědčit investora, že právě vy jste tou nejlepší investicí

Brainstorming – metoda volné spontánní diskuze na dané téma, cílem této metody je získat co nejvíce nápadů od všech zúčastněných

Brand – obchodní značka, která má vlastní identitu a je může být prezentována i bez výrobku

Bez názvu

Cash Flow – tok peněz (rozdíl mezi výdaji a příjmy peněžních prostředků za určité časové období)

CEO – chief executive officer; výkonný ředitel společnosti

CFO – chief financial officer; nejvýše postavená osoba ve společnosti zodpovědná za finanční oblast

Cloud – úložiště dat

Collaboration – týmová práce na společném projektu

CO-founder – spoluzakladatel

COO – chief operations officer; provozní ředitel společnosti

Copywriting – tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé texty, které prodávají produkty a služby

CTO – chief technology officer; technický ředitel, někdy taky označován jako výrobní ředitel

Coworking – jedná se o sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci

Crowsourcing – označení způsobu dělby práce, při které se úkol obvykle vykonávaný zaměstnanci nebo kontraktory v rámci outsourcingu zadá blíže nespecifikované skupině lidi

Bez názvu

Elevator pitch – fráze, kterou byste měli být schopní nalákat investora při náhodném setkání

Emailing – marketingový nástroj, který hromadně rozesílá propagační emaily, které putují na předem připravenou databázi kontaktů, aniž by se jednalo o spam

Bez názvu

FFF – friends, family, fools; jsou to právě přátelé, rodina a blázní, kteří vás podporují už od začátku

Bez názvu

Gamification – použití konceptu virtuální reality v reálném světě (např. Ingress)

Giveaway – reklamní předměty nebo dárky, které jsou poskytovány zákazníkovi zcela zdarma, na tento výraz můžete většinou narazit na blogu

Growth Hacker – programátor, prodejce a marketingový specialista v jedné osobě. Musí o projektu vědět všechno. Jeho práce většinou přináší dobré výsledky

Bez názvu

Kickstarter  – způsob financování projektu, kde se podporují a financují kreativní projekty

Bez názvu

Launch – spuštění produktu do ostrého provozu, popřípadě vydání betaverze

Linkbuilding – budování zpětných odkazů, cílem linkbuildingu je propagace daného webu

Bez názvu

Marketing –  je aktivita organizace a soubor pro vytváření, sdělování, poskytování a změny nabídky, což přináší hodnotu zákazníkům. partnerům a společnosti jako celku

Monetizace – je proces převodu čehokoli do zákonných platebních hodnot

Bez názvu

Networking – budování sítě kontaktů

Newsletter – představuje formu komunikace se zákazníky, jedná se především o tištěný nebo elektronický (e-mailový) přehled novinek pravidelně zasílaný klientům

Bez názvu

OPM – other people’s money; peníze, které věnují ostatní lidé do startupu

Off-shore společnost  je firma založená v ostrovních zemích, známějších jako tzv. daňové ráje, firmy založené v těchto zemích jsou odproštěny od zdanění příjmů, auditu, účetní závěrky, vedení účetnictví

Bez názvu

Pitch – připravená prezentace, která musí zaujmout a informovat

Podnikatelský inkubátor – podnikatelské prostředí pro začínající firmy, které za určitých podmínek nabízí výhodnější nájemné a možnost využívání ostatních služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru

PPC – pay per click, internetová reklama, která spočívá v tom, že inzerent platí pouze za proklik na reklamu

Bez názvu

SEO – search engine optimization; technika, která pomáhá udržovat web viditelný ve vyhledávačích

Solopreneurs – majitel firmy, který vykonává veškeré činnosti úplně sám

SaaS – software as a servis; chvíle kdy dojdou peníze na vývoj

Scalability – schopnost udělat projekt flexibilní a připravený k dalšímu vylepšování

Startup – výraz pro malou začínající firmu s dobrým nápadem

Bez názvu

Time management – sada postupů, která má za cíl maximálně zefektivnit váš čas

Timing – časové rozvržení

Bez názvu

Unicorn – jednorožec; schopný a výkonný člověk, kterého je dobré mít v týmu

Up selling – strategie, která spočívá ve snaze přimět zákaznía ke koupi nového modelu nebo modelu vyšší třídy

Bez názvu

Virál –  slovo virální pochází ze slova ,,virus“

Virální články – obsah tvořený copywritery nebo běžnými uživateli, kterému se podaří zaujmout masově natolik, že se mu dostane obrovské pozornosti

Virální marketing – plánovaná marketingová technika, která má úkol pojmout co největší publikum formou šíření, a k tomu obvykle využívá sociální sítě

Virální video – video natočené za účelem masového sdílení a šíření

Virální reklama – reklama využívá virálního principu k rozšíření mezi uživatele, pro tvůrce to znamená minimální náklady a obrovský zásah nesrovnatelný s běžnou placenou reklamou

Zdroj: startupers.sk, udemy.com

Komentáře

Nahoru