Tisková zpráva: Luxoft Holding oznamuje zahájení počáteční veřejné nabídky akcií

Luxoft Holding oznamuje zahájení počáteční veřejné nabídky akcií

Firma Luxoft Holding, Inc. dnes oznámila, že zahájila počáteční veřejnou nabídku 4 092 070 svých kmenových akcií třídy A, a to na základě prohlášení o registraci, které na formuláři F-1 společnost podala Komisi pro cenné papíry USA. Luxoft nabízí 2 046 035 kmenových akcií třídy A a dalších 2 046 035 kusů kmenových akcií třídy A nabídne její mateřská společnost IBS Group Holding Limited. Upisovatelé akcií získají 30denní opci na nákup dalších až 306 095 kusů kmenových akcií třídy A od firmy Luxoft a 306 095 kusů dalších kmenových akcií třídy A od prodávajících akcionářů.

Společnými správci této veřejné nabídky akcií jsou firma UBS Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc a Cowen and Company, LLC. Kopie předběžných plných mocí pro nákup cenných papírů si, poté co budou k dispozici, můžete vyžádat:

od firmy UBS Securities LLC, a to jak telefonicky na čísle 1-888-827-7275, tak poštou, zaslanou na následující adresu: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171;

od firmy Credit Suisse Securities (USA) LLC, telefonicky na čísle 1-800-221-1037 nebo poštou zaslanou na následující adresu: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010 nebo prostřednictvím e-mailu na newyork.prospectus@credit-suisse.com;

od firmy J.P. Morgan Securities LLC, telefonicky na čísle 1-866-803-9204 nebo poštou na adrese: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717;

od firmy VTB Capital plc telefonicky na čísle +1 646-527-6313 nebo poštou na adrese 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York NY 10018;

od firmy Cowen and Company, LLC, telefonicky na čísle 1-631-274-2806 nebo poštou na adrese: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

Registrační prohlášení k těmto cenným papírům bylo podáno Komisi pro cenné papíry USA, avšak zatím nenabylo účinnosti. Tyto akcie nesmí být prodávány ani nakupovány do té doby, než prohlášení nabude účinnosti. Tato tisková zpráva nepředstavuje výzvu k nákupu nebo odprodeji cenných papírů a jakékoli transakce či nabídky týkající se těchto cenných papírů jsou až do nabytí účinnosti registračního prohlášení neplatné a neúčinné, a to ve všech zemích.

O společnosti Luxoft

Luxoft je předním poskytovatelem služeb v oblasti vývoje software a inovativních IT řešení. Firma své služby poskytuje po celém světě zákazníkům, kteří se rekrutují zejména z řad velkých nadnárodních společností. Služby vývoje softwaru společnosti Luxoft zahrnují vytváření kriticky důležitých softwarových aplikací, zajišťování podpory, návrh a testování produktů a poskytování poradenství v oblasti technologií. Řešení firmy Luxoft jsou založena na vlastních produktech firmy a na platformách, které přímo ovlivňují přínos pro zákazníky a nabízí jim efektivní a hospodárný způsob trvalé inovace.

Kontaktní informace

Vztahy s investory:

Luxoft Holding, Inc

Alina V. Plaia, +1-212-964-9900, linka 2404

Ředitelka externí komunikace

Zdroj: Luxoft Holding, Inc

Přečtěte si tuto tiskovou zprávu online na webové stránce:

https://www.businesswire.com/news/home/20130612005852/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru