Logolink / logolinky

Logolink zahrnuje souhrn log (včetně jejich umístění, písma apod.), které slouží k udržení jednotého vizuálního stylu v rámci daného projektu. Jedná se v podstatě o jednotnou hlavičku či patičku, která se používá u jednotlivých dokumentů, u emailů, tiskovin, brožur apod., které se nějakým způsobem vztahují k realizaci projektu, Nejčastěji logolinky najdete u projektových dokumentací u projektů, které jsou realizovány z fondů Evropské unie, u operačních programů atd.

Logolinky bývají často zveřejněny na stránkách zadavatele projektu, aby je mohli jednotliví dodavatelé služeb využít.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru