Tisková zpráva: Konference o řízení procesů v energetice a vodárenství s mezinárodní účastí

Získání schopnosti okamžitě reagovat na změny regulatorních předpisů. Snižování nákladů. Automatizace činností. Provádění procesních změn bez zasahování do informačních systémů. Možnosti, jak zpětně doložit, že procesy opravdu proběhly v souladu se všemi předpisy. Zvyšování kvality. To jsou témata konference Procesy pod kontrolou v energetice a vodárenství, která proběhne 16. dubna v Praze.

Podrobnější informace jsou k dispozici na https://www.galeos.cz/o-nas/konference-procesy

Konference je zaměřena především na členy vrcholových managementů energetických, plynárenských, teplárenských a vodárenských podniků. Součástí programu budou přednášky o trendech, diskuze o praktických problémech a možnostech jejich řešení i případové studie.

Hlavním řečníkem bude Arsalan Minhas z nizozemské společnosti Cordys, který se této oblasti věnuje již řadu let a podílel se na projektech v několika evropských zemích.

O specifických otázkách procesního řízení v utilitních společnostech promluví ředitel centra ENET při Vysoké škole báňské v Ostravě Roman Portužák, který působil jako člen Řídící rady Mezinárodní energetické agentury. Ředitel konzultační firmy Done Vladimír Kopřiva pak tyto informace zasadí do rámce zkušeností z projektů v České republice.

Pořadatelem konference je Galeos, česká poradenská firma a poskytovatel IT služeb, který se intenzivně věnuje právě oblasti Business Process Management, tedy vizualizaci, automatizaci, řízení a optimalizaci procesů procházejících napříč oddělenými informačními systémy.

Zájemci o účast se mohou registrovat na internetové adrese https://www.galeos.cz/o-nas/konference-procesy , kde je také k dispozici kompletní program.

Galeos, a.s. je poradenská firma a poskytovatel IT služeb. Svým zákazníkům pomáhá racionalizovat, monitorovat a řídit složité podnikové procesy a komplexní IT infrastruktury. Dodává jim tak schopnost okamžitě reagovat a rychle provádět změny, a tím snižovat náklady, zvyšovat prodeje, plnit požadavky regulátorů nebo dosahovat jiných obchodních cílů, a zvyšovat tak konkurenceschopnost i hodnotu firmy.

KONTAKT:

Petr Hampl

Mobil: 603 327 556

E-mail: petr.hampl@bogart-company.com

Skype: petr-BogartAndCompany

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru