Koloběžek Lime bude v Praze ještě více

Koloběžek Lime bude v Praze ještě více

Americký startup Lime, zabývající se městskou mobilitou, navázal spolupráci s agenturou FYI Prague. Ta jí bude zajišťovat lokální press-office, řídit vztahy s novináři a podílet se na naplňování komunikační strategie značky. Agentura zvítězila ve výběrovém řízení.

„Mohou se na nás obracet všechna média, která se fenoménem mikromobility a jeho vstupem do Česka chtějí zabývat. Primárně teď budeme pracovat na tom, abychom v reálném čase dokázali být spojkou mezi Prahou a sídlem společnosti v californském San Mateu,“ zmiňuje Jan Řezáč za FYI Prague„V mediální komunikaci se můžeme opřít také o lokální zastoupení společnosti v podobě Operations managera Ondřeje Širokého.“

Lime scooter

Pro Lime se Praha stala prvním městem v rámci expanze do zemí V4. Prahu považuje za důležitého partnera také díky tomu, že město má vlastní silnou vizi v oblasti sdílené mobility. V rámci dolaďování provozních podmínek nyní probíhají jednání s jednotlivými městskými částmi a dojednávají se konkrétní podmínky provozu služby.

Zajímá se o psychologii, filozofii a online marketing. Studuje na vysoké škole marketingovou komunikaci. Nyní působí jako Trainee Online marketigu ve společnosti Seznam.cz. Ve volném čase spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla. Cíl je cesta, na které zdoláváte překážky, které vás posilují.

Komentáře

Nahoru