Kognitivní psychologie

Kongivní psychologie je jednou z psychologických věd, která zkoumá vnitřní procesy vnímaní, paměti, zpracování informací, emocí. V širším slova smyslu se jím označuje psychologie poznávacích procesů.

Tyto kognitivní modely jsou vnitřním obrazem situací, událostí, psychických procesů, myšlení člověka a problémů, s nimiž se setkáváme. Takto vytvořený obraz světa je důležitým činitelem, protože je  nejen zodpovědný za to, jak jsme schopni reagovat, ale je také např. zdrojem naší celkové stability či nestability.

Z pedagogického hlediska jsou poznávací procesy (zejména vnímání, zapamatování, vybavování, představivost, myšlení, zpracování verbální a neverbální informace) důležité, protože tvoří podstatu učení a jsou součástí intelektuálního vývoje. 
Kognitivní psychologie tedy výrazně ovlivňuje i teorii učení.

Kognitivní psycholog zkoumá,proč si pamatujeme některé informace, ale jiné hned zapomeneme, jak vnímáme tvary, jak řešíme problémy. Zkoumá také proč se nám objekty v mlze zdají vzdálenější než ve skutečnosti jsou. Zabývá se taky otázkami strachu – proč se bojíme létat letadlem, přestože podstupujeme beze strachu mnohem větší rizika.

psychologie

Kognitivní psychologie výrazně ovlivňuje i teorii učení.

Každý to rád bez pravopisných chyb.

Komentáře

Nahoru