Klasický alarm nahradí hustá mlha

Klasický alarm nahradí hustá mlha

Vynikající bezpečnostní systém, který zatím nemá obdoby. Pokud se někdo vloupá k vám do domu nebo chce vykrát obchod, stačí zmáčknout tlačítko a z vybraného místa, kde se mechanismus nainstaluje, se na vetřelce začne linout bíly, hustý dým. Dojde ke zmatení zloděje a nemá šanci ve svém úmyslu pokračovat. 

Při vloupáních nebo při přepadeních je často problémem absence pomoci v nejbližším okolí. Rutinně se do objektů instaluje alarm. Ale u alarmu je slabina v tom, že jeho spuštění není finálním řešením. Zkrátka se musí počkat, než přijede pomoc. V tomto případě se také čeká na to, než pomoc přijede, ale vetřelec je okamžitě zastaven – je obklopen hustým bálým dýmem, který mu znemožní pohled na okolí a dezorientuje ho. Nástroj se jmenuje Protect 2200i a je vyrobený firmou PROTECT A/S. Mlha v místnosti zůstane dokonce až jednu hodinu, takže je dostatek času pro přivolanou pomoc.

Přístroj, který vytváří neprohlédnutelnou mlhu je vhodný jak pro domácí, tak pro komerční účely. Nejčastěji se instaluje do větracích šachet v místnosti nebo kamkoliv na strop. Mlha z vrchu rychleji klesá dolů, aby zaplnila celou místnost. Pčístroj můžete zapnout, jak ručně nebo samovolně – pokud za vašínepřítomnosti dojde k nějakému nezvyklému pohybu, přístroj zareaguje podobně jako alarm a přivolá nejbližší pomoc.

Být v bezpečí a chránit svůj majetek je důležité. V době, kdy odjedete na dvolenou není nikdo, kdo by váš domov pohlídal. Pokud doma uchováváte nějaké cenné předměty nebo hotovost, měli byste se o bezpečnost postarat.

Zdroj, foto: protectglobal.com

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru