Klamavá reklama

Jedná se o nedovolený způsob propagace, se kterým se rozhodně žádný zákazník nechce setkat. Při propagaci jsou cíleně používány zavádějící informace. Účelem je zmást zákazníka a namastit si kapsu ať to stojí, co to stojí.

Klamavá reklama je nekalosoutěžní jednání, které spočívá v šíření takových údajů o vlastním nebo cizím podniku (službě, výrobku atd.), jež vyvolají nebo jen mohou vyvolat klamnou představu a tím mohou získat prospěch na úkor jiných účastníků hospodářské soutěže. O klamavé reklamě se hovoří v § 45 obchodního zákoníku.

Klamavá reklama se může objevit v psaném i mluveném projevu, ale také ve vyobrazení a fotografii.

Možná se budete divit, ale u klamavé reklamy není podstatné, jestli se jedná o pravdivé údaje, nebo nikoliv. Zásadní je, zda vzhledem ke všem okolnostem mohou případného zákazníka uvést v omyl.

Zajímavé je, že za klamavou reklamu se nepovažuje tradiční reklamní přehánění (9 z 10 lékařů doporučuje, jedna láhev mycího prostředku stačí na tisíce talířů, produkt má miliony spokojených zákazníků). Pravděpodobně to dokazuje to, že těmto věcem stejně zákazník nepřikládá žádnou váhu, takže ho taková silná slova nemohou uvést v omyl.

Reálné příklady klamavé reklamy:

  • Mountfield a jeho výprodej za třetinové ceny – Řetězec lákal na povánoční výprodej, kdy mělo dojít ke slevě na třetinu ceny. Bohužel zapomněl dodat, že se akce týká pouze vybraných produktů (bylo jich opravdu pouze několik – jenom 22). Více informací o kauze naleznete zde.
  • OVB Allfinanz – finanční společnosti dělají z lidí hlupáky poměrně často, tato společnost to však trochu přepískla. Vydávala totiž investiční životní pojištění za spoření. Jinými slovy. Klienti získali úplně jinou službu, než která jim byla nabízena. Pro společnost to byl drahý špás. Musela zaplatit pokutu 5 milionů korun. Více informací o kauze naleznete zde.
  • Zvýšení ceny, aby mohlo dojít k následné velké slevě – Jedná se o nekalou praktiku, která je však stále aktuální. Princip je jednoduchý. Prodejce cenu (produktu, služby atd.) záměrně navýší (nadhodnotí), aby následně mohl uvádět, že nabízí zajímavou slevu. Cena však vůbec nemusí odpovídat realitě. Podvodníka můžete odhalit porovnáním cen. Využít můžete různé srovnávače (například heureka.cz) O některých případech si můžete přečíst zde.

Komentáře

Nahoru