Dnes vyšlo 15 článků

Kinect Microsoftu byl upraven na překladač znakového jazyka

Kinect Microsoftu byl upraven na překladač znakového jazyka

Experti z Čínské Akademie věd (CAS) využili zařízení Kinect od Microsoftu, aby vytvořili překladač čínského znakového jazyka v reálném čase.

Kinect byl upraven v rámci spolupráce Institutu výpočetní technologie CAS a Výzkumného centra Micorsoft pro Asii. Výsledky spolupráce jsou více než slibné – takto upravený Kinect v budoucnu může pomoci neslyšícím lidem se domluvit s majoritní, slyšící populací.

Překladač i komunikátor otevírá bránu do světa slyšících lidí

„Doufáme, že výsledky naší práce pomohou vytvořit každodenní komunikační nástroj, který v blízké budoucnosti překlene propast mezi slyšícími, hluchými a těžce sluchově postiženými lidmi,“ říká Guobin Wu z Výzkumného centra Microsoftu pro Asii.

Jak zařízení funguje? Kinect snímá pohyby rukou a normalizuje je – z toho výsledku pak nabízí výběr slov, která nejspíše odpovídají předvedenému znaku. Překladač má dva módy: Překladatelský, který překládá znakový jazyk do psaného textu či řeči, a Komunikační, který umožňuje plynulou komunikaci mezi osobami za využití avatara, který na základě psaného textu demonstruje znaky. Neslyšící osoba odpovídá znakovým jazykem, který je opět přeložen do textu nebo řeči.

Znakový jazyk a mluvená řeč? Jako byste se učili cizí jazyk

Národní znakový jazyk se obvykle zásadně liší od mluveného jazyka dané populace. Má svou vlastní strukturu a syntax a nemusí mluvené řeči být vůbec podobný. Český neslyšící člověk, který ovládá český znakový jazyk, tak obvykle mívá zásadní problém v porozumění česky psanému textu.Je to pro něj vlastně cizí jazyk, kterému se musí učit jako druhému jazyku vedle své mateřštiny – znakového jazyka.

Ze stejného důvodu pro neslyšící lidi není vůbec snadné spolu komunikovat psanou formou – třeba přes Internet – neboť při psaní musí využívat češtinu, tedy vlastně cizí jazyk.

Technologie, která by usnadnila komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími je naštěstí na vzestupu. Kromě Číňanů na podobném principu pracuje i skotská společnost Technabling, která vyvinula podobný software, jakým je vybaven Kinect. Software by měl fungovat na všech zařízeních, vybavených webkamerou.

Software Technabling by měl být dostupný pro jednotlivce a funguje na principu převádění psaného textu do znakového jazyka a naopak. Software byl dokončen na konci června a na trh bude uveden ještě tento rok po dokončení dalších testů.

V roce 2012 španělský počítačový inženýr Daniel Martinez Capilla také vyvinul systém pro překlad znakového jazyka, určený pro americký znakový jazyk.

Zdroje: https://www.wired.co.uk/news/archive/2013-07/18/sign-language-translation-kinect

https://goo.gl/3AZYW

Komentáře

Nahoru