Každý smartphone má svou originální digitální stopu

Každý smartphone má svou originální digitální stopu

Tým německých inženýrů objevil digitální stopu, kterou zanechává každý smartphone na světě. Každá tato stopa je unikátní, takže se dá vystopovat. To by mohlo být alternativním způsobem ke zjištění, kde se nalézá daný smartphone, pokud by selhalo sledování telefonního signálu.

Zaměření telefonního signálu k vypátrání individuálního umístění je běžný postup při policejním vyšetřování. Nicméně jsou tady i způsoby, jak tento systém obejít. Každý, kdo se chce vyhnout identifikaci, může změnit identifikační kód svého zařízení (IMEI) nebo jednoduše měnit SIM karty.

Tým ze Technické univerzity v Drážďanech však právě vydal dokument, z něhož je patrné, že policie může využít i jiné metody, s jejichž pomocí si může být naprosto jistá, že našla ten správný smartphone. Stačí se zaměřit na chyby každého individuálního hardwaru. Komponenty uvnitř telefonu, které mají co do činění s rádiovým signálem, jako zesilovače nebo oscilátory, s sebou nesou malou míru chyb. To tedy znamená, že signál vyzařovaný z jednoho telefonu se vždy mírně liší od signálu druhého telefonu.

„Tento dokument představuje novou metodu k identifikování GSM zařízení na základě fyzikálních vlastností rádiových kmitočtů hardwaru,“ píší autoři dokumentu.

Ačkoliv se studie zaměřuje na 2G telefony, autoři tvrdí, že stejné modulační chyby se objevují i v 3G a 4G zařízení.

Pro ověření této teorie tým provádí testy v realistickém prostředí tím, že sleduje komunikaci z řad telefonů ve veřejné GMS síti. Po vyvinutí softwaru přijímače, který zpracuje rádiové kmitočty, bylo identifikováno celkem 13 mobilních telefonů s úspěšností 97,62%. Z těchto 13 telefonů byly čtyři přesně stejné značky a modelu a zbývajících devět bylo téměř totožných, což dokazuje, že frekvence je opravdu individuální pro každé zařízení.

„Ukázali jsme, že identifikace založená na rádiové frekvenci hardwaru je u systému komunikace jako GSM možná s vysokou přesností,“ uzavřeli autoři.

Připouštějí však, že existuje ještě spousta dalších možností, které musí být vyzkoušeny. Například by na kmitočet mohla mít vliv teplota hardwaru, proto by mohlo být těžší číst signály v lidnatých oblastech, nebo by mohla výsledky zkreslit větší vzdálenost mezi telefonem a přijímačem. Autoři chtějí ještě dále testovat, jak zranitelný je tento systém. Nicméně má obrovský potenciál a jednoho dne se z něj jistě stane dobrý způsob pro shromažďování důkazů.

Pokud vás tato problematika zajímá, můžete se ponořit do celého obsáhlého dokumentu, který tým německých výzkumníků zveřejnil.

Zdroj: wired.co.uk

Komentáře

Nahoru