K designu internetových stránek

Pořekadlo, že šaty dělají člověka, platí nejen v mezilidském kontaktu, ale v přeneseném slova smyslu i na poli e-nakupování. Vzhled internetových stránek totiž hraje při nakupování na internetu větší roli, než jste si pravděpodobně mysleli. Nedávné průzkumy ukázaly, že pro 92,6 % uživatelů je vzhled stránek nejdůležitějším faktorem při rozhodování o uskutečnění nákupu. Nabízené produkty jsou přitom rychle zhodnoceny během pouhých 90 sekund, během kterých se uživatel rozhodne, jestli si výrobek zakoupí či nikoliv.

Jak ano?

Nejde samozřejmě o vzhled samotných internetových stránek, ale i o kvalitu fotografií inzerovaných produktů, vhodně zvolených fontů, kategorizace či další grafické prvky. Příkladem budiž slevový portál Vouchercloud. Všimněte si efektního grafického zpracování, rozložení stránek a v neposlední řadě jednoduchého, ale snadno zapamatovatelného loga stránek. Jinými slovy, jedná se o dobrý předpoklad úspěšného internetového obchodníka.

Něco málo více ze statistik

Z provedeného průzkumu dále vyplynulo, že nabídka různých pohledů na předmět a další alternativní obrázky produktu vedou k nárůstu prodeje o 58 %. Na druhou stranu je však nutné poznamenat, že tyto obrázky by měly být přesné a dostatečně aktuální, neboť v opačném případě se Vám zákazník na stránky po zakoupení zboží, které popisu či fotkám neodpovídalo, s největší pravděpodobností nevrátí.

Co video?

Video, které nabídne další úhel pohledu na produkt, je možné v obecné rovině považovat za dobrý nástroj pro zvýšení prodejnosti. Dokladem budiž skutečnost, že 57 % internetových uživatelů uvedlo, že na základě zhlédnutí videa pociťují k produktu větší důvěru, čímž současně dochází též ke snížení případného rizika vrácení zboží. Obdobným způsobem se pak video odráží též na ochotě potenciálního zákazníka zůstat na stránkách delší dobu či se na předmětné internetové stránky po uskutečnění nákupu opět vrátit. V neposlední řadě, jako důkaz užitečnosti videa, je možné uvést fakt, že 31 % zákazníků přiznává, že si daný produkt zakoupili, neboť byli videem přímo ovlivněni.

CZ_EcommerceFinal_CS6 (1)

Sečteno a podtrženo

Ze shora uvedeného vyplývá, že vzhledu internetových stránek je při e-obchodování třeba věnovat zvýšenou pozornost, a to jak z pohledu prodávajícího tak kupujícího, neboť tento podprahově útočí na lidské podvědomí a rozhoduje tak nepřímo o úspěšnosti konkrétního produktu či internetového obchodu.

Zdroj: VoucherCloud

Komentáře

Nahoru