Jingle

Ono pověstné – „Param pam pam pám, I`m lovin it.“ – zná asi každý, ale víte, že se jedná vlastně o jingle? Jingle (česky také znělka), má mnoho podob. V zásadě však platí, že se jedná o výrazný zvuk, který má upoutat pozornost, podpořit zapamatovatelnost, nebo označit předěl mezi tematickým vysíláním v rádiu.

Jingle, jak už bylo řečeno, má upoutat pozornost v rámci zvukové stránky sdělení. Často se tedy stává, že v jinglu je slyšet rachot, rytmický krátký zvuk, zvonění atd. Když se jedná o jingle použitý v rámci reklamního spotu, tak je součástí jinglu také název společnosti a slogan.

Díky jinglu si divák (posluchač) lépe zapamatuje firmu a v budoucnu dokáže přiřadit zvukový prvek ke konkrétní značce. Dochází tedy ke zvukové identifikaci.

Rádio a televize využívají jingle také k selfpromu (sebepropagaci stanice a svých pořadů), nebo k předělu mezi tematickým vysíláním (mluvené slovo od hudby atd.).

Dříve bylo častější označení znělka, v současnosti se více využívá jingle, případně zvuková grafika.

Správná výslovnost je [DŽINGL].

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/design-digit%C3%A1ln%C3%AD-m%C3%A9dia-zobrazen%C3%AD-1210927/

Komentáře

Nahoru